login
| EN

Univerza na Primorskem na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.  22/2006–UPB1, 112/2007, 9/2011)  in  102.  člena  Pravilnika  o  postopkih  (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATKE IN KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2013

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 28. junija 2013.

Za več informacij vam je na voljo Olga Kaliada: 05 611 75 97.

*****

UP bo letos razpisala skupno sedem mest za nove mlade raziskovalce pri mentorjih, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). 

Na UP IAM lahko za mesto mladega raziskovalca kandidirate pri:

prof. dr. Draganu Marušiču (1.01 Matematika)
prof. dr. Draganu Stevanoviću (1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije)
prof. dr. Diegu De Leu (3.09 Psihiatrija

 

Na UP FAMNIT lahko za mesto mladega raziskovalca kandidirate pri:

prof. dr. Enesu Pasalicu (2.07 Računalništvo in informatika)

 

*****

Zakaj postati mladi raziskovalec?

  • mladi raziskovalci so ob podiplomskem študiju vključeni v raziskovalno delo na temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih
  • so v rednem delovnem razmerju za določen čas,
  • ARRS zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij,
  • sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ štirih let in šestih mesecev.

 

*****

Prve informacije za tiste, ki želite postati mladi raziskovalci, dobite na ARRS.

Mlade raziskovalce, podiplomske študente in podoktorske raziskovalce - skratka vse mlade, ki se poklicno ali kako drugače ukvarjajo z znanostjo, združuje Društvo mladih raziskovalcev Slovenije.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si