login
| EN

V ponedeljek, 14. marca 2022, so na volitvah, ki so sledile Zboru raziskovalcev UP IAM, bili izvoljeni tudi člani in nadomestni člani Znanstvenega sveta UP IAM, in sicer v naslednji sestavi:

 • Predsednik po funkciji dr. Vito Vitrih, namestnik predsednika dr. Tomaž Pisanski,
 • član dr. Andrej Brodnik, nadomestni član dr. Rok Požar (Oddelek za informacijske tehnologije),
 • član dr. Tomaž Pisanski, nadomestni član dr. Janez Žibert (Oddelek za informacijske tehnologije),
 • članica dr. Andreja Kutnar, nadomestni član dr. Matthew Schwarzkopf (Oddelek za tehnologijo),
 • član dr. Jure Pražnikar, nadomestni član dr. Črtomir Tavzes (Oddelek za tehnologijo),
 • članica dr. Klavdija Kutnar, nadomestni član dr. Ademir Hujdurović (Oddelek za matematiko),
 • član dr. Štefko Miklavič, nadomestni član dr. Marko Orel (Oddelek za matematiko),
 • član dr. Dragan Marušič (Oddelek za preučevanje zdravja),
 • članica dr. Vita Poštuvan, nadomestna članica dr. Tina Podlogar (Oddelek za preučevanje zdravja),
 • član dr. Boris Horvat, nadomestni član dr. Primož Lukšič (Center za sodelovanje z industrijo),
 • član dr. Jernej Vičič, nadomestni član dr. Matjaž Kljun (Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij).


Znanstveni svet je najvišji strokovni organ UP IAM, ki po določilih Statuta UP in Pravilih UP IAM, oblikuje in vsebinsko usklajuje, daje mnenja in pobude glede organizacije pogojev za razvoj raziskovalne dejavnosti ter izvaja postopke za izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si