login
| EN

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič, nekdanji direktor UP IAM, zdaj pa sodelavec in prorektor za znanstveno-raziskovalno delo Univerze na Primorskem je prejel prestižno Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v matematiki. Gre za eno od najprestižnejših nagrad za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Republika Slovenija jo podeljuje raziskovalcem v Republiki Sloveniji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dobitnik letošnjega Zoisovega priznanja za znanstvene dosežke v matematiki

izr. prof. dr. Štefko Miklavič

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič je strokovno komisijo prepričal z raziskovalnim delom na področju teorije grafov, "oziroma v vsakdanjem jeziku povedano, dr. Štefko Miklavič raziskuje omrežja. Omrežja vseh vrst močno zaznamujejo naše vsakdanje življenje: svetovni splet je omrežje, molekularne strukture so omrežja, socialne združbe so omrežja. Iz znanstvenega dela dr. Štefka Miklaviča sledi, da so učinkovitejša, uspešnejša, tudi bolj dolgoživa tista omrežja, katerih vozliščanjegovi deli – so čim bolj uravnoteženo povezana med seboj. V strokovnem jeziku povedano, je težišče raziskovanja dr. Štefka Miklaviča algebraična teorija grafov, predvsem Terwilligerjeve algebre razdaljnoregularnih grafov, Q-polinomski razdaljnoregularni grafi, krovi grafov in strukture simetričnih grafov. Na teh področjih je rešil več do takrat odprtih raziskovalnih problemov.

V zadnjih sedmih letih je prof. dr. Štefko Miklavič objavil 27 izvirnih člankov, vse v uglednih matematičnih revijah s faktorjem vpliva, osem kot edini avtor, druge pa kot soavtor. Njegova dela so vzbudila pozornost v Sloveniji in širši mednarodni javnosti. Njegovi znanstveni dosežki so inovativni in imajo tudi k uporabi naravnano vrednost."

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja Ambasador znanosti terPuhovih priznanj je bila v petek, 23. novembra v dvorani SNG Nova Gorica.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Izr. prof. dr. Štefku Miklaviču iskreno čestitamo in mu želimo še veliko uspehov in izzivov na njegovi raziskovalni in pedagoški poti!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti