login
| EN

Vabimo vas na prvo letošnje predavanje z naslovom »O golobih in golobnjakih«, ki bo v sredo, 26. oktobra 2022, ob 18. uri, v Veliki predavalnici VP3 (UP FAMNIT, Glagoljaška 8) in prek ZOOM povezave. Predaval bo dr. Primož Šparl (UL PeF, UP IAM in IMFM).

Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete tukaj.   

V okviru predavanja si bomo ogledali precej preprost princip s področja kombinatorike, ki mu rečemo Princip golobnjaka, znan pa je tudi pod imenom Dirichletov princip (čeprav naj bi princip prvi obravnaval že Leurechon, več kot 200 let pred Dirichletom). V svoji najbolj preprosti obliki princip pravi naslednje: če v nek dani nabor golobnjakov spravimo več golobov, kot imamo golobnjakov, bomo imeli v vsaj enem golobnjaku vsaj dva goloba. Ker gre za nekaj tako »zelo očitnega«, se zdi, da ta princip za kakšne netrivialne matematične uganke in probleme ni uporaben. Ogledali si bomo nekaj primerov, ki pokažejo, da je to precej daleč od resnice.

O predavatelju:
Dr. Primož Šparl je na področju matematike diplomiral (leta 2002) in nato doktoriral (leta 2007) na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil v letih od 2012 do 2016 tudi predstojnik Oddelka za matematiko in računalništvo, poučuje bodoče učitelje matematike. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov in uporabo algebrskih orodij pri njihovem študiju.


>>> ZOOM povezava za vsa predavanja <<<


O matematičnih izletih 

Živimo v času, ko so izjemni tehnološki dosežki vsakomur dostopni zgolj s pritiskom na gumb in smo kar nekako ponosni, da nam ni treba nič vedeti o njiho­vem delovanju. Tako zlahka pozabimo na tisočletna odkritja matematikov: filozofov, zvezdogledov, zemljemercev, inženirjev, kozmologov, ekonomistov, računalničarjev in drugih, katerih spoznanja oblikujejo današnji svet.

Ali je sploh še mogoče mladim približati pravo matematiko - ta čudoviti jezik idej, ustvarjalnosti in domišljije – ko pa se zdi, da je za dijake pomembno le še rutinsko reševanje maturitetnih nalog brez kakršnegakoli razumevanja časa in okolja, v ka­terem matematika nastaja? Seveda! Na Izletih v matematično vesolje izbrani predavatelji z najrazličnejšimi temami nagovarjajo tudi tiste, ki o tem dvomijo.

Letos se bo izvajal že štirinajsti cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v svetu. Predavali bodo izkušeni predavatelji, ki so povezani z našo fakulteto. Na prvem predavanju bo tekla beseda o tem, kako uporabno je preprosto načelo, ki ga lahko ponazorimo z golobi in golobnjaki, pri dokazovanju netrivialnih matematičnih ugank. Naslednje predavanje bo namenjeno Rubikovi kocki. Nato se bomo ukvarjali s preprostimi diskretnimi objekti, ki jim rečemo grafi. Sledilo bo predavanje o uporabi matematike pri oblikovanju grafičnih in drugih uporabniških vmesnikov. V naslednjem predavanju bomo analizirali, kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu. Za konec se bomo spraševali, kako vemo, kaj vemo.

Že štirinajsto leto zapored bomo na poljuden način odkrivali starodavne in sodobne matematične koncepte ter njihovo uporabnost v različnih vejah znanosti, naravoslovja in družboslovja.

Vljudno vabljeni!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si