login
| EN

Prof. dr. Andrej Brodnik z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT in UP IAM je bil izbran za člana neformalne strokovne skupine Evropske komisije za razvoj smernic za kakovostno poučevanje računalništva in informatike.

Strokovno skupino sestavlja 25 članov, slednji so:

  • Posamezniki, imenovani v osebnem imenu, ki imajo znanje in izkušnje na področjih, navedenih v merilih za izbor, in ki delujejo neodvisno in v javnem interesu. Prof. dr. Brodnik je bil izbran za člana te skupine.
  • Posamezniki, imenovani za zastopanje skupnega interesa deležnikov na področju izobraževanja v računalništvu in informatiki. Ti posamezniki ne zastopajo posameznega deležnika, temveč skupno usmeritev politik različnih organizacij deležnikov.
  • Organizacije, aktivne na področju izobraževanja v računalništvu in informatiki, vključno s podjetji EdTech, združenji, nevladnimi organizacijami, sindikati, univerzami, raziskovalnimi inštituti, odvetniškimi pisarnami in svetovalnimi podjetji.

Več informacij je dostopnih tukaj.

Iskreno čestitamo dr. Brodniku in strokovni skupini želimo veliko uspeha pri podpori, ki jo bo nudila Evropski komisiji pri izvajanju obstoječe zakonodaje, programov in politik Evropske unije.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti