login
| EN

Raziskovalec se bo zaposlil na Univerzi na Primorskem v skupini za gradbeništvo in postal doktorant Univerze na Primorskem v okviru doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na UP FAMNIT.

Iščemo dinamičnega in motiviranega doktorskega kandidata za delo na področju razvoja in vrednotenja razgradljivih kompozitnih sistemov les-beton.


Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, s 3 mesečno poskusno dobo in predvidenim začetkom dela s 1. 10. 2024.

Cilji in naloge:

Doktorska raziskava bo namenjena obravnavanju naraščajočega povpraševanja po trajnostnih gradbenih praksah z razvojem inovativnih rešitev, ki upoštevajo krožnost zgradb s poudarkom na hibridnih kompozitnih sistemih les-beton. To bo doseženo z raziskovanjem načinov za izboljšanje okoljskih vidikov hibridnih lesno-betonskih sistemov z zasnovo za dekonstrukcijo in ponovno uporabo materiala. Kandidat bo odgovoren za: 

  • izvajanje pregleda literature za razumevanje obstoječih metodologij in izzivov,
  • razvijanje novih oblikovalskih rešitev, ki dajejo prednost in omogočajo enostavno razstavljanje in predelavo materiala,
  • izvajanje naprednih eksperimentalnih in analitičnih metod za oceno strukturne zmogljivosti in drugih implikacij razvitih rešitev,
  • razširjanje izsledkov raziskav z objavami v recenziranih revijah in predstavitvami na konferencah.

Ponujamo:

  • brezplačna šolnina doktorskega študija,
  • priložnost za sodelovanje v drugih tekočih prestižnih evropskih projektih.

Zaposlitvene priložnosti, sprejemna pravila, dejavnosti, storitve in objekti Univerze na Primorskem ne izključujejo nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnega izvora ali invalidnosti. Pri obdelavi vaše prijave bo upoštevan GDPR in vaših podatkov ne bomo delili izven dotičnega osebja Univerze na Primorskem. Z oddajo svoje prijave se strinjate, da bodo podatki, ki jih posredujete, pregledani s strani organizacij.


Pregled prijav se začne takoj in traja do zapolnitve delovnega mesta. Za dodatne informacije o raziskovalni temi se lahko obrnite na doc. dr. Mohammada Derikvanda na e-naslov mohammad.derikvand@famnit.upr.si.

Svojo prijavo pošljete na e-naslov razpisi.famnitiam@upr.si, vključuje naj:

  • življenjepis (vključno s kratkimi opisi vseh predhodnih izobrazb, kvalifikacij in raziskovalnih ali delovnih izkušenj),
  • motivacijsko pismo (največ ena stran A4),
  • seznam publikacij (če obstaja),
  • vsa gradiva naj bodo v angleškem jeziku in v formatu PDF.

Rok prijave je 15. marec 2024

> CELOTEN RAZPIS <

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti