login
| EN

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič je danes dobil novega direktorja. Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič je na to mesto za petletni mandat imenoval doc. dr. Vita Vitriha

Doc. dr. Vito Vitrih se je rodil 27. 3. 1981 v Slovenj Gradcu. Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Radljah ob Dravi, se je vpisal na Gimnazijo Ravne na Koroškem. Po maturi se je odločil za študij uporabne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je končal tudi podiplomski študij. Leta 2010 je pod mentorstvom prof. dr. Jerneja Kozaka in somentorstvom doc. dr. Emila Žagarja doktoriral z doktorsko disertacijo Correct interpolation problems in multivariate polynomial spaces oziroma Korektni interpolacijski problemi v prostorih polinomov več spremenljivk.

Na UP se je zaposlil novembra 2005, ko je bil do konca leta 2006 mladi raziskovalec na oddelku za matematiko in računalništvo na UP PeF. Kolektivu UP IAM (takrat še UP PINT) se je kot mladi raziskovalec pridružil 1. januarja 2007. Od pomladi 2012 pa je bil tudi predstojnik Oddelka za matematiko UP IAM.

Doc. dr. Vito Vitrih je izkušen raziskovalec in pedagog. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je zaposlen kot visokošolski učitelj in znanstveni sodelavec. Je tudi vodja podoktorskega projekta PH krivulje in njihove posplošitve.

Na raziskovalnem področju se ukvarja s problemi, ki sodijo v numerično analizo in CAGD (Computer Aided Geometric Design). Zanimajo ga predvsem polinomska interpolacija v več spremenljivkah, geometrijska interpolacija, interpolacija s krivuljami s pitagorejskim hodografom in aproksimacija s ploskvami. Raziskovalne dosežke je predstavil na številnih mednarodnih konferencah in na raziskovalnih seminarjih na univerzah doma in v tujini.

Sodelavci UP IAM novemu direktorju želimo veliko uspehov pri vodenju inštituta in veliko uspešno premaganih izzivov!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti