login
| EN
ponedeljek, 11. marec 2013

DO DELAVNICE SME VILLAB JE ŠE NEKAJ DNI

V okviru projekta programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ENERGYViLLab bo 21. in 22. marca 2013 potekala delavnica SME Villab. Na delavnici, ki jo organizirata UP FAMNIT in UP IAM, bodo prepoznavni domači in tuji strokovnjaki iz Amerike, Kanade ter z Norveške predstavili različne koncepte živega laboratorija.

Program delavnice:

ČETRTEK, 21. 3. 2013/GIOVEDI, 21. 3. 2013:

9.00

Sprejem udeležencev / Ricevimento dei partecipanti

10.00

Uvodni pozdrav / Saluti di benvenuto

dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP FAMNIT, in dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno raziskovalno-razvojno delo UP / dott.ssa Klavdija Kutnar, preside di UP FAMNIT e Dott. Štefko Miklavič, Prorettore per la ricerca scientifica e sviluppo dell' UP

10.20

Predstavitev projekta ENERGYVILLAB / Presentazione del progetto ENERGYVILLAB

dr. / dott.ssa. Andreja Kutnar

10.40

Predstavitev SME Villab, ki ga je razvila UP / Presentazione dello SME Villab sviluppato dalla UP

dr. / dott.ssa. Andreja Kutnar

11.00

Metode vodenja uporabnikov: uporaba v lesni industriji / Metodi di gestione degli utenti: utilizzo nel settore di legno

dr. / dott. Eric Hansen, Oregon State University

11.30

Odmor za kavo / Pausa  caffè

12.00

Ekosistem-interakcija tvorcev znanja (univerz), podjetij in uporabnikov (trga) / Ecosystem- interazione tra le Universita' come creatori di conoscenze,le imprese e i consumatori/del mercato

dr. / dott. Chris Knowles, Oregon State University

12.30

Razumevanje procesa »skupnega deležništva« za uspešno vodenje »večdeležniških« inovativnih projektov / Comprensione del processo del »stakeholder condiviso« per una gestione di successo dei progetti di innovazione con »molteplici-stakeholder«

dr. / dott. Rajat Panwar, Northland College

13.00

Okoljska odgovornost podjetij / Responsabilità  ambientale delle imprese

dr. / dott. Robert Kozak, University of British Columbia

13.30

Odmor za kosilo / Pausa pranzo

14.30

Inovacije in vzvodi inovacij pri daljinskemu ogrevanju in lesni industriji / L'innovazione ed i loro impulsi nel teleriscaldamento e industria del legno

dr. / dott. Erland Nybakk, Norwegian Forest and Landscape Industry

14.45

Diskusija: SMEVillab kot primer inovacije  vodene s strani uporabnikov v MSP / Discussione: SMEVillab come esempio dell'innovazione guidata dagli utenti delle PMI

dr. / dott.ssa Andreja Kutnar

15.45

Zaključki srečanja / Conclusioni dell' incontro

dr. / dott.ssa. Andreja Kutnar

 

PETEK, 22. 3. 2013 / VENERDI 22. 3. 2013:

9.00

Pozdrav in sprejem udeležencev / Ricevimento dei partecipanti

10.00

Certificiranje trajnostne gradnje v ZDA / Certificazione di edilizia sostenibile negli Stati Uniti

dr. / dott. Arijit Sinha, Oregon State University

10.30

Lesene hiše v Sloveniji / Case di legno in Slovenia

dr. / dott.ssa. Manja Kitek Kuzman, Univerza v Ljubljani

11.00

Lesene hiše v Italiji: doživetje "hiše prihodnosti" v Forte Poerio (Mira, Venezia) / Case di legno in Italia: l'esperanza di "Casa Futura" a Forte Poerio (Mira, Venezia)

Antonio Sarto, Matite Associate

11.30

Odmor za kavo / Pausa  caffè

11.45

Zaščita lesa za gradnjo v  severnem Sredozemlju / Protezione del legno per la costruzione nel Mediterraneo settentrionale

dr. / dott. Miha Humar, Univerza v Ljubljani

12.15

Panelna diskusija - koristi vključenosti MSP-jev v živi laboratorij SMEVillab / Discussione in pannelli – benefici della inclusione dei PMI nel Living Lab SMEVillab:

dr. / dott.ssa. Andreja Kutnar, dr. / dott. Eric Hansen, Oregon State University

- Top-down in bottom up pristopi / Gli approcci top-down e bottom up

- Evalvacija ali potrditev novih rešitev z uporabniki /  Valutazione oppure validazione di nuove soluzioni con gli utenti 

- Srednjeročne ali dolgoročne študije z uporabniki / Studi con gli utenti a medio o lungo termine

- Oblikovanje dialoga med razvijalci in uporabniki / Creazione di un dialogo tra sviluppatori ed utenti

- Hitra evalvacija novih konceptov oblik in storitev / Valutazione rapida di nuovi concetti e forme di servizio

13.30

Odmor za kavo / Pausa caffè

14.00

Novinarska konferenca / Conferenza stampa

14.30

Zaključki srečanja / Conclusioni dell' incontro

dr. / dott. Andreja Kutnar

15.00

Slavnostna akademija Univerze na Primorskem v Gledališču Koper / Accademia sollene del Universita' del Litorale presso il Teatro di Capodistria


Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. / Si precisa che la lingua di lavoro sarà l’inglese.

 

Prijave za srečanje sprejemamo na email naslov: laura.zorn@upr.si do 18. marca 2013 / Per partecipare all'incontro si prega di inviare una e-mail a: laura.zorn@upr.si entro il 18. marzo 2013.

 

*****

Projekt ENERGYVILLAB poteka v  Venetu, Furlaniji in Julijski krajini, Emiliji Romagni ter Obalno-Kraški , Goriški in Osrednjeslovenski regiji. Osredotoča se na aplikacije obnovljivih virov energije, racionalno rabo energije in vzdržnega sistema mobilnosti (RRM), in sicer prek ustanavljanja mreže živih laboratorijev, imenovanih EnergyVillab.

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si