login
| EN

Včeraj se je uspešno zaključilo izobraževanje »DIGI-MAT: obravnava matematičnih učnih vsebin z uporabo digitalnih orodij«, ki je potekalo med 1. in 11. oktobrom 2022, v prostorih UP FAMNIT in prek aplikacije ZOOM.

      

Izobraževanje je bilo del nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga izvedli na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Profesionalno usposabljanje DIGI-MAT je bilo vsebinsko razdeljeno na tri teme, ki so jih sodelujočim predstavili predavatelji in raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT, in sicer izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, prof. dr. Martin Milanič, prof. dr. Štefko Miklavič in doc. dr. Nino Bašić.

»Letos smo na Oddelku za matematiko prvič organizirali seminar za osnovnošolske in srednješolske učitelje matematike DIGI-MAT: Obravnava učnih vsebin s pomočjo digitalnih orodij, kjer so se udeleženci spoznali z osnovami kriptografije, kombinatorike in uporabe programskega jezika Python. Eden od namenov izobraževanja je povezovanje učiteljev matematike na celotni izobraževalni vertikali - torej od osnovne šole do fakultete. Na ta način si lahko izmenjamo izkušnje, izpostavimo morebitne težave in iščemo rešitve. Prvi odzivi udeležencev so pozitivni, tako da se že veselimo bodočih izvedb«, je povzela dr. Ana Zalokar, koordinatorica izobraževanja.

Po sistemu KATIS (Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovniih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023so udeleženci za opravljeno izobraževanje prejeli 1 točko.

Natančen program usposabljanja je dostopen tukaj.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si