login
| EN

V sklopu projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) je 12. in 19. januarja 2024 na UP PEF potekala dvodelna delavnica z naslovom Umetna inteligenca in raba trenutnih orodij, ki jo je izvedel izr. prof. dr. Matjaž Kljun, raziskovalec na UP IAM in predavatelj na UP Famnit.


V prvem delu delavnice so udeleženci spoznali, kaj umetna inteligenca (UI) sploh je, področja, ki jih zajema, in (ne/utemeljene) družbene strahove pred njo. Govorili so o vrstah UI (tj. ozka, splošna in super umetna inteligenca), jih ponazorili s primeri ter izpostavili nekaj težav, s katerimi se trenutno soočamo. Nadalje se je predavatelj posvetil strojnemu učenju, s pomočjo katerega se UI sproti uči in izboljšuje, ter vprašanju, kaj UI predstavlja danes oz. ali govorimo o dejanski inteligenci ali samo simuliranju inteligence. Nenazadnje pa je predavanje vodilo še do koncepta globokega učenja ter generativne UI in generativnih prednaučenih transformerjev oz. do nam vsem zdaj že dobro poznanih klepetalnih robotov (ang. Chatbot).

V drugem delu delavnice se je predavatelj posvetil uporabi orodij generativne UI, in sicer aplikacijski plasti, inženiringu pozivov, praktičnim primerom uporabe in uporabi v raziskovalne namene. Udeleženci so spoznali ne le Chat GPT-4, ampak tudi številna druga orodja, ki nam lahko pomagajo pri popravljanju in izboljševanju besedil, prevodov, izdelavi kvizov, povzemanju dokumentov, izdelavi prosojnic, ustvarjanju spletnih strani, pripravi pogodb in reševanju pravnih vprašanj, matematičnih zagonetkah, pisanju znanstvenih besedil, izdelavi video posnetkov, fotografij in video iger, idejah za recepte in še veliko več.
 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti