login
| EN

PROTI še globljim finančnim rezom v visoko šolstvo in znanost, proti slabitvi razvojnih potencialov Slovenije, proti nadaljnji drobitvi visokošolskega prostora in odtekanju davkoplačevalskih sredstev v zasebne žepe, proti šolninam,

ZA družbo znanja, za ustvarjalne in inovativne javne univerze in visoke šole, za razvoj kakovosti, za trajnostne in družbeno odgovorne univerze, za dolgoročno stabilno financiranje, ki nam bo omogočalo enakopravno delovanje v mednarodnem prostoru, za prihodnost naših študentov, za prihodnost Slovenije!

Študenti in zaposleni Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti