login
| EN
torek, 13. avgust 2013

Aktivno poletje na UP IAM

Raziskovalci UP IAM tudi v poletnih mesecih ne počivajo. S 1. 8. 2013 so se na inštitutu namreč začeli izvajati trije novi projekti:

  • temeljni projekt "Uporaba polregularnih delovanj grup pri nekaterih odprtih problemih v algebrajski teorji grafov", nosilca dr. Dragana Marušiča;
  • aplikativni projekt "LiaaS - Razvoj modelov za inteligentno upravljanje cestnih transportov", nosilca dr. Borisa Horvata in
  • podoktorski projekt dr. Andreje Kutnar "Reološke lastnosti termo-hidro-mehansko (THM) obdelanega lesa"

Projekti so financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si