login
| EN

Oddelka za matematiko UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) in UP Inštituta Andrej Marušič (IAM), iščeta vrhunskega raziskovalca na začetku kariere za podoktorsko mesto na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, v povezavi z raziskovalnim projektom prof. dr. Martina Milaniča "Drevesno neodvisnostno število grafov", ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Projekt bo raziskal več ključnih problemov znotraj čiste in algoritmične teorije grafov, s poudarkom na razredih grafov in širinskih parametrih grafov, vključno z drevesnim neodvisnostnim številom grafov. Pričakuje se, da bo napredek dosežen z učinkovito kombinacijo različnih komplementarnih konceptov in tehnik, primernih za preučevanje grafovskih razredov, kot so dekompozicije grafov, strukturne karakterizacije grafov v hereditarnih grafovskih razredih, grafovski minorji in druge relacije vsebovanosti na grafih, klasični in parametrizirani algoritmi na grafih in računska zahtevnost, Ramseyjeva teorija, ekstremalna teorija grafov itd.

Izbrani kandidat bo član Oddelkov za matematiko UP FAMNIT in UP IAM in bo delal pod vodstvom prof. dr. Martina Milaniča.


POGOJI:

 • Delovno mesto je na voljo za dve leti z možnostjo podaljšanja za tretje leto (odvisno od uspešnosti v prvih dveh letih in finančne razpoložljivosti).
 • Kandidati morajo imeti (ali pričakovati, da bodo kmalu pridobili) doktorat iz matematike, računalništva ali sorodnega področja in izkazati odličnost na področju diskretne matematike ali teoretičnega računalništva. K prijavi vabimo kandidate, ki so doktorirali pred kratkim ali bodo doktorirali do septembra 2023.
 • Zahteva se ustrezno strokovno znanje na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, vključno s solidnim poznavanjem različnih vidikov teorije grafov, algoritmov in teorije računske zahtevnosti.
 • Delovno mesto bo zahtevalo poučevanje največ dveh predmetov na leto.
 • Podoktorski raziskovalec bo imel dostop do določenega zneska financiranja za potovanja, konference in obiskovalce.
 • Nadomestilo je določeno glede na akademski naziv po slovenski zakonodaji, ki ureja visoko šolstvo, in bo predvidoma znašalo okoli 1630 EUR / mesec po obdavčitvi. Ta znesek se po prvih 6 mesecih (če je pridobljen status davčnega rezidenta) lahko poveča na približno 1730 EUR / mesec.

ROK IN POSTOPEK PRIJAVE:

Prijave bodo obravnavane do zapolnitve delovnega mesta, s pričetkom obravnave prijav 10. januarja 2023.

Datum začetka zaposlitve je prilagodljiv, vendar po možnosti najkasneje do oktobra 2023.

Za prijavo pošljite naslednje dokumente v elektronski obliki neposredno prof. dr. Martinu Milaniču (martin.milanic@upr.si) z besedilom »Univerza na Primorskem Postdok 2023« v polju Zadeva:

 • življenjepis,
 • seznam znanstvenih objav,
 • opis raziskovalnih interesov,
 • kopije največ treh nedavnih člankov ali prednatisov,
 • imena in e-poštne naslove dveh ali treh oseb, na katere se lahko obrne za referenco (in so se strinjale, da se z njimi vzpostavi stik).

Neuradna vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov martin.milanic@upr.si.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si