login
| EN
četrtek, 16. marec 2023

20. SLAVNOSTNA AKADEMIJA UP (UP 2.0)

17. marec predstavlja rojstni dan Univerze na Primorskem, saj je bila na ta dan, leta 2003, vpisana v sodni register tako letos obeležuje okrogel jubilej, 20 dopolnjenih letVrhunec praznovanj predstavlja slavnostna akademija, ki je letos potekala v četrtek, 16. marca 2023, in je ob podelitvi nagrad univerze pomenila posebno svečanost s prisotnostjo visokih gostov.

Slavnostna govornica je bila Evropska komisarka za za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladeEvropska komisarka za za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladeMariya Gabrielki je poudarila: »Močne povezave med vašo univerzo in inovacijami ter osredotočenost na interdisciplinarne izzive, ki temeljijo na izzivih pri poučevanju in raziskovanju so bili in bodo še naprej še naprej ostali ključ do vašega uspeha.«

Prisotne sta s strani UP pozdravili: dr. Klavdija Kutnarrektorica in Katja Kosempredsednica Študentskega sveta UP.

»Za prihodnost UP se torej ne bojimo. Saj vsako minuto, uro, dan, mesec, leto delujemo po načelu »samo obstati ne smemo« kot pravi naša himna. To nam daje moč, da se znamo, tudi kadar se nam kaj zalomi, pobrati in doseči še boljše rezultate, kot smo jih načrtovali. To moč in trdoživost črpamo tudi iz našega imena »UP«. Skozi slovenski jezik torej ob vedno prisotnem upanju in hotenju po izboljšanju vsega kar počnemo. In skozi angleški jezik »UP«, zavedajoč se, da moramo to početi samozavestno, s pogledom navzgor.« dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP

»(Na UP imaš) možnost pridobiti neko dodano vrednost, ne pa zgolj narediti kljukico in prejeti diplomo. Univerza je dom. Ne samo za nas ampak tudi za mednarodne študente, ki prvič pridejo v Slovenijo in si na podlagi naše univerze ustvarijo neko predstavo. No, pa tudi mi radi malo potujemo okrog. Si naberemo nove izkušnje, poznanstva, znanja, vedno pa se radi vrnemo domov – na Univerzo na Primorskem.« Katja Kosem, predsednica Študentskega sveta UP.

Prisotne je ob prejemu naziv Častni doktor UP nagovoril tudi dr. Jean-Pierre Bourguignon, ki je prejel naziv častnega doktorja, inavguracijsko predavanje pa bo izvedel v petek, na rojstni dan univerze kot 20. častni doktor UP.

ACAD. PROF. DR. JEAN-PIERRE BOURGUIGNON

Na pobudo UP FAMNIT in UP IAM naziv Častni doktor UP prejme akad. prof. dr. Jean-Pierre Bourguignon za izjemne dosežke na področju znanosti ter za pomemben prispevek h krepitvi ugleda in k razvoju UP.

Profesor dr. Jean-Pierre Bourguignon je ugledni akademik – njegovo raziskovalno področje je diferencialna geometrija, v svojem delu pa se je osredotočil na Riccijevo ukrivljenost. Je tudi soavtor monografij: »A Spinorial Approach to Riemannian and Conformal Geometry« (EMS, 2015) in »Mathematics, a Beautiful Elsewhere« (Thames and Hudson, 2012). Večino svoje kariere je bil povezan s CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), ki mu je »dal veliko svobodo za nadaljevanje raziskovanja.«

Do leta 2013 je bil direktor prestižnega mednarodnega raziskovalnega inštituta IHÉS (Institut des Hautes Études Scientifiques). V času njegovega vodenja so kar trije člani IHÉS-a prejeli Fieldsovo nagrado, kar je skupaj z Abelovo nagrado najprestižnejše priznanje na področju matematike. Hkrati ga je ves čas raziskovalno in pedagoško podpirala tudi univerza École polytechnique, kjer je predaval od leta 1986 do 2013. Kot predsednik Société mathématique de France (1990 – 92) je prof. Bourguignon močno pripomogel k ustanovitvi evropskega matematičnega združenja (EMS), ustanovljenega leta 1990, kjer je predsedoval med letoma 1995 in 1998. Med vidnejše dosežke njegovega mandata spadajo ustanovitev znanstvene revije Journal of European Mathematical Society (JEMS), večja prepoznavnost EMS in izjemna podpora mladim matematikom.

Profesor Bourguignon je leta 1987 prejel Prix Paul Langevin, Pariška akademija znanosti (Académie des Sciences de Paris) pa mu je leta 1997 podelila nagrado Prix du Rayonnement français za področje
matematičnih znanosti in fizike. V svoji karieri je prejel kar nekaj častnih naslovov - je častni član Londonskega matematičnega društva (LMS) in Nemškega združenja matematikov (DMV). Leta 2008 je postal častni doktor japonske univerze Keio, leta 2011 pa še častni doktor kitajske univerze Nankai.

Profesor Bourguignon že vrsto let sodeluje z matematiki naše univerze. Prvič je našo univerzo obiskal decembra leta 2016, po uspešni pridobitvi organizacije 8. Evropskega kongresa matematike (8ECM), ki je potekal junija 2021, pa so se vezi še okrepile. Poleg neprecenljivih nasvetov in pomoči pri vsebinski organizaciji kongresa je prispeval k uspešni organizaciji kongresa in posledično k uspešni promociji univerze v globalni univerzitetni mreži tudi z aktivno vlogo na kongresu. Podelitev priznanja častni doktor UP je tako zaokrožena posebna čast tako za prejemnika, kot tudi za UP.

Rektorica je nato s prorektorjema in dekanjami ter dekani podarila nagrade Univerze na Primorskem za leto 2022:


PROF. DR. MILAN VODOPIVEC, UP FM

Na predlog UP FM naziv Zaslužnega profesorja UP v letu 2022 prejme prof. dr. Milan Vodopivec za odlično delo na področju ekonomske znanosti kot najvišje uvrščen slovenski ekonomist, pomemben prispevek pri vzgoji mladih raziskovalcev ter delovanje na področju oblikovanja politik za zmanjševanje brezposelnosti.

Dr. Milan Vodopivec je doktorski študij opravil na University of Maryland (1988), na UP je bil zaposlen od leta 2011 do leta 2022. Danes je po citiranosti najvišje uvrščen slovenski ekonomist po lestvici RePEc – IDEAS, avtor in urednik obsežnega znanstvenoraziskovalnega opusa. Kot vodilni ekonomist na Svetovni banki, kjer je svetoval mnogim vladam pri oblikovanju politik trga dela (med 1988 in 2011), je razvil mednarodno pomemben simulacijski model UISIM, standardno orodje za analizo sistemov zavarovanja za brezposelnost v posameznih državah. Njegovo delo je pomembno tudi na nacionalni ravni, saj je en od avtorjev pokojninske reforme in začetnik rabe administrativnih podatkov za namen ekonomskih analiz, s čimer je prispeval k zagotavljanju virov podatkov za raziskovalne namene SURS. Na UP je bil vodja treh temeljnih, šestih ciljnih projektov (ARRS) in vodja projekta Evropske komisije. Ob tem je bil nosilec predmetov s področja trga dela, bil je mentor trem mladim raziskovalcem ter doktorskim kandidatom, njegov doprinos k vzgoji mladih raziskovalcev je tudi knjiga Sporočilna tehnika pisanja, namenjena prav njim.


DOC. DR. NINO BAŠIĆ, UP FAMNIT IN UP IAM

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Svečano listino UP za leto 2022 prejme doc. dr. Nino Bašić za pomemben doprinos k razvoju UP na vseh področjih njenega delovanja ter izjemno aktivnost tako pri popularizaciji matematike in računalništva med mladimi kot vlogi povezovalnega člena zaposlenih na UP.

Dr. Nino Bašić je doktorski študij zaključil na UL, od leta 2016 je zaposlen na UP. Ukvarja se z diskretno matematiko in njenimi aplikacijami v naravoslovju. Je vodja ARRS projekta, dveh bilateralnih projektov z ZDA ter član upravnega odbora COST akcije. Organiziral je vrsto znanstvenih konferenc in bil član organizacijskega odbora 8. Evropskega kongresa matematike. Med epidemijo je organiziral mednarodni webinar iz biomatematike in matematične kemije, ki poteka še danes in privablja prepoznavne svetovne znanstvenike. Od začetka je tehnični urednik (od letos tudi urednik) revij Ars Mathematica Contemporanea (AMC) in The Art of Discrete and Applied Mathematics (ADAM) ter odgovorni urednik novonastale revije Discrete Mathematical Chemistry (DMC). Na UP FAMNIT med predmeti, ki jih predava, posebnost predstavlja Matematična kemija, povsem nov predmet, ki ga je osnoval sam. Zelo aktiven je tudi pri popularizaciji matematike in računalništva med mladimi – s sodelovanjem pri tekmovanjih (tako v komisijah kot mentorsko) ter uredniško pri reviji Presek. Predstavlja zgleden družabni povezovalni člen vseh zaposlenih, saj s pripravljenostjo za pomoč in sodelovanje, izjemno prispeva k boljšim medsebojnim odnosom.


IZR. PROF. DR. MATJAŽ KLJUN, UP FAMNIT IN UP IAM

Na predlogUP FAMNIT in UP IAM Nagrado za znanstveno odličnost UP za leto 2022 prejme izr. prof. dr. Matjaž Kljun za izjemen raziskovalni preboj v letu 2022, ki so ga prinesli vizija, vztrajnost, vodstvena sposobnost in znanstvena odličnost.

Dr. Matjaž Kljun je na UP zaposlen od leta 2003, ko je z vizijo potenciala razvoja sodeloval pri postavljanju raziskovalnega področja, s ključno osnovo v močni mednarodni vpetosti. Zato je doktorski študij zaključil 2014 na Lancaster University, kjer je spletel močno socialno mrežo mladih raziskovalcev, ki predstavljajo jedro sodelovanja in ponotranjil anglosaksonski načina raziskovanja, ki sedaj v raziskovalni skupini pomeni sodelovanje, izmenjavo idej, spodbujanje in nagrajevanje. Vse to je prineslo izjemen raziskovalni preboj v letu 2022, ko je bil soavtor 12 člankov v revijah tipologije 1.01 (8 je SCI, 10 jih sodi v Q1, 5 pa v A''), v zgolj enem letu je tako povečal svoj A1 rezultat za 1,36. Ob tem je prejemnik dveh mednarodnih prizanj raziskovalne skupnosti, saj sta kar dva članka prejela častni omembi – Solids on Soli: millimeter-wave radar sensing through materials (14th Conference on Engineering Interactive Computing Systems) in A survey of augmented piano prototypes: has augmentation improved learning experiences (16 th Conference on Interactive Surfaces and Spaces). Svoje raziskovalne dosežke in široko znanje pedagoško predaja tudi študentom na UP FAMNIT.


JAKOB POVŠIČ, UP FAMNIT

Na predlog UP FAMNIT Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2022 prejme Jakob Povšič za  zaključno nalogo; Avtentikacija z dokazi ničelnega znanja / Zero-Knowledge Authentication pod mentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika.

Jakob Povšič je zaključil prvo stopnjo programa Računalništva in informatike na UP FAMNIT. Njegova zaključna naloga  Avtentikacija z dokazi ničelnega znanja  celostno obravnava problematiko overovljanja (avtentikacije). Problematiko najprej osvetli iz vidika vloge overovljanja, nato se osredotoči na overovljanje z uporabo uporabniškega imena in gesla ter analizira ranljivost tradicionalnega ravnanja z geslom. Delo močno presega raven pričakovanih študijskih rezultatov, po eni strani z izjemno stopnjo samostojnosti dela in po drugi z izredno celovitostjo pristopa. Ta se razpenja od oblikovanja teoretičnih izhodišč pa vse do podrobnega inženirskega načrta izvedbe. V slednjem je uporabljen standardni protokol EAP (Extensible Authentication Protocol), zato postane implementacija teoretičnih izhodišč takoj uporabna. Velik delež znanja uporabljenega v zaključnem delu je izven kurikula, kar kaže na kandidatovo sposobnost znanstvenega in inženirskega dela. Svoje delo je uspešno predstavil tudi leta 2021 na konferenci 7th Student Computer Science Research Conference (StuCoSReC).  


PROF. DR. AMALIJA ŽAKELJ, UP PEF

Na predlog UP PEF Zlato plaketo UP za leto 2022 prejme prof. dr. Amalija Žakelj za  pomemben doprinos k razvoju področja didaktike matematike in pomembno spodbudo pri povečanju vključitev v projektno delo.

Dr. Amalija Žakelj je doktorski študij zaključila 2004 na UL, na UP je zaposlena od 2016, pedagoško pa je v fakulteto vključena že več kot tri desetletja. Raziskovalno se ukvarja s področjem didaktike matematike in razvojem kurikula, na UP PEF je tudi nosilka in izvajalka predmetov s področja didaktike matematike, ob tem pa vključena v razvoj novih študijskih programov. Vključena je v številne nacionalne in mednarodne projekte, kot vodja posameznih timov, pri čemer predstavlja izjemno gonilno silo za kolege s področja, saj jih je spodbudila k porastu sodelovanja v projektnem delu. Udeležena je bila pri organizaciji različnih srečanj, vodila je minisimpozij Matematika v izobraževanju ter aktivnosti znotraj 8. Evropskega kongresa matematike (8ECM). K razvoju didaktike matematike je pomembo prispevala tudi kot sourednica in soavtorica prispevka znanstvene monografije Izbrane teme iz didaktike matematike, v kateri so objavljeni izbrani prispevki kongresa 8ECM. Odlikuje jo profesionalno in odprto komuniciranje s strokovno javnostjo, saj predstavlja most med raziskovalnim delom ter prakso – pomembno delo na tem področju predstavlja tudi njeno nacionalno koordinatorstvo za statistično pismenost in članstvo v Državni maturitetni komisiji. 


IZR. PROF. DR. METOD ŠULIGOJ, UP FTŠ TURISTICA

Na predlog UP FTŠ Turistica Nagrado za znanstveno odličnost UP za leto 2022 prejme izr. prof. dr. Metod Šuligoj za izjemno raziskovalno odličnost na področju turizma ter večplastnost raziskovalnega dela.

Dr. Metod Šuligoj je prvi doktorat na UL zaključil 2009, drugega pa 2021 na Hrvaški katoliški univerzi, na UP FTŠ – Turistica je zaposlen od 2010. Znanstveno odličnost izkazuje z objavami v najvišje razvrščenih revijah onkraj področja turizma in ne zgolj v angleščini, z objavami v slovenskih znanstvenih revijah pa skrbi za razvoj slovenske terminologije in uveljavljanje manj pogostih tem v slovenskem družboslovju in humanistiki. V letu 2022 je objavil 4 znanstvene članke, vse v indeksiranih revijah (SSCI ali SCOPUS), in 1 interdisciplinarno monografijo. Raziskuje tako samostojno kot v sodelovanju z domačimi in tujimi avtorji, njegove (običajno interdisciplinarne) raziskave pokrivajo območje Slovenije in jugovzhodne Evrope. Izjemna je tudi njegova skrbi za prenos znanj in izkušenj na mlajše generacije, kar je eno od poslanstev odličnih raziskovalcev. Skupne objave v indeksiranih revijah kažejo, da tudi tu zasleduje visoke standarde. Ob tem vzdržuje stalen stik s prakso in rešitvami, ki jih v tem kontekstu razvija v okviru različnih projektov ter jih predstavi v znanstvenih objavah. Povezovanje vseh elementov z uspešnim pedagoškim delom predstavlja skupek njegove znanstvene odličnosti.


PROF. DR. ŠTEFAN BOJNEC, UP FM

Na predlog UP FM Nagrado za pedagoško odličnost UP za leto 2022 prejme prof. dr. Štefan Bojnec za  izjemno pedagoško delo in izjemno mentoriranje, predvsem doktorskih študentov.

Dr. Štefan Bojnec je doktorski študij zaključil 1988 na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu, na UP je zaposlen od 2003. Je predstojnik Katedre za ekonomijo, nosilec in izvajalec sedmih predmetov na prvi in drugi stopnji študija. Predava tudi na tujih univerzah kot gostujoči predavatelj, oziroma v okviru mednarodnih izmenjav. Rezultati študentskih anket kažejo na izjemno visoke ocene in zadovoljstvo študentov z odličnostjo poučevanja. Pomembno je prispeval tudi kot mentor, ne le bolonjskih magistrskih in diplomskih nalog, temveč tudi 54 znanstvenih magistrskih nalog ter 16 doktorskih disertacij (ob tem je bil pri 5 tudi somentor). Pet doktorskih kandidatov pod njegovim mentorstvom je za odlične disertacije prejelo priznanja univerze ali fakultete. K vzgoji mladih kadrov je pomembno prispeval tudi kot mentor (osmih) mladih raziskovalcev, Društvo mladih raziskovalcev pa ga v zadnjih letih uvršča v najožji izbor za Mentorja leta doktorskim študentom. Navedene odlike pedagoške odličnosti imajo temelje v izjemni znanstveno-raziskovalni aktivnosti, ki ob izjemnih rezultatih zajema tudi Zoisovo priznanje na dosežke na področju ekonomije.


NIKA KLEPEC, UP FTŠ TURISTICA

Na predlog UP FTŠ Turistica Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2022 prejme Nika Klepec za magistrsko delo Dediščina tekstilne tovarne Volna Laško in njena muzejska interpretacija pod mentorstvom izr. prof. dr. Katje Hrobat Virloget in s somentorstvom doc. dr. Neže Čebron Lipovec.

Nika Klepec je zaključila drugo stopnjo programa Dediščinski turizem v soizvajanju UP FTŠ Turistica in UP FHŠ. Naloga zajema znanstveno analizo in samo-kritično refleksijo predhodno izvedenih prodornih družbeno akcijskih dejavnosti, ki jih je sama izvedla: kolektivnega zbiranja spominov tekstilne tovarne Volna Laško v obliki kavarniškega večera (2017) in iz nje izhajajoče razstave (2018), kar že samo presega običajno študentsko raziskovalno dejavnost za namene magistrskega dela. Naloga izpostavlja aktualno vprašanje participacije lokalne skupnosti v muzejskih predstavitvah oz. v interpretaciji dediščine, kar sodi v najsodobnejši participatorni trend razvijajoče se metode. S se odloči za proces, ki je zaradi aktivacije lokalne skupnostih in raznovrstnih spominov in percepcij veliko bolj zahteven in kompleksen, sploh za nekoga, ki je šele na začetku svoje raziskovalne poti. Iz raziskovalnega vidika je naloga izredno aktualna, saj se ukvarja s sodobnimi vprašanji postsocialističnega propada industrije, z njim povezanim socialnim prestrukturiranjem družbe ter z aktualnim procesom dediščenja artefaktov socialističnega obdobja.


JERNEJ PLEŠA, UP FVZ

Na predlog UP FVZ Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2022 prejme Jernej Pleša za magistrsko nalogo; Povezanost izbranih biomehanskih spremenljivk z uspešnostjo pri navpičnem skoku, pospeševanju in spremembah smeri v odbojki pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona in s somentorstvom doc. dr. Žige Kozinca.

Jernej Pleša je zaključil drugo stopnjo programa Aplikativne kineziologije na UP FVZ. V svoji magistrski nalogi je načrtoval in izvedel obsežne in organizacijsko zahtevne biomehanske študije na večjem vzorcu odbojkarjev, ki posegajo tako na temeljne kot tudi aplikativne vidike športne znanosti. O kakovosti in obsežnosti naloge, ki krepko presega zahteve magistrskega programa, pričajo znanstvene objave, ki so rezultat naloge, saj je neposredno iz raziskovalnih vprašanj naloge kandidat pripravil in (s pomočjo mentorja ter somentorja) objavil izjemno število člankov – skupno je soavtor 15 znanstvenih člankov, od tega enega v kategoriji A'' in štirih v kategoriji A'. Pri pripravi znanstvenih člankov je izkazal veliko mero samostojnosti, proaktivnosti in strokovnosti, ki odlikuje tudi njegovo nadaljevanje študija na doktorskem programu. Magistrska naloga tako predstavlja pomemben prispevek k športni znanosti in odličen temelj za raziskovanje na navedenem področju.


DR. LARA SORGO, UP FHŠ

Na predlog UP FHŠ Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2022 prejme dr. Lara Sorgo za doktorsko delo; Literarne perspektive o identiteti in pripadnosti: kritična analiza nekaterih primerov iz italijanske književnosti v Istri – Prospettive letterarie su identità e appartenenza: analisi critica di alcuni casi di studio della letteratura italiana dell'Istria pod mentorstvom prof. dr. Nives Zudič Antonič.

Dr. Lara Sorgo je zaključila doktorski študij na smeri Jezik in medkulturnost pod vodstvom prof. dr. Nives Zudič Antonič na UP FHŠ z doktorsko disertacijo, ki predstavlja dosežek v mednarodnih raziskovalnih krogih, je izjemno kakovostno delo, je izvirna in aktualna ter metodološko primerna. Delo se osredotoča na obravnavo tematike identitete in pripadnosti v delih štirih avtorjev, ki jih lahko opredelimo kot predhodnike aktualnih tem kompleksnih družb, kot so: jezikovni in kulturni pluralizem, hibridizem, negotova identiteta, medkulturni dialog. Izvirnost raziskave temelji na ugotovitvi, da so predlogi nekaterih intelektualcev iz preteklosti še vedno aktualni. Pri premostitvi etnične in ozemeljske pripadnosti iz preteklosti se namreč zastavlja problem sobivanja številnih različnih kultur na istem ozemlju. Kandidatka je bila v času študija odlična študentka, vključena v dva mednarodna projekta, kot edina avtorica ali v soavtorstvu je objavila štiri izvirne znanstvene članke in eno poglavje v monografski publikaciji, sodelovala je z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami ter sodelovala na mednarodnih konferencah. Njena naloga je prejela nagrado Centra za raziskovanje manjšin (CERM) Univerze v Insubriji.


MILAN MILIVOJČEVIĆ, UP FAMNIT

Na predlog UP FAMNIT Priznanje UP za študente UP za leto 2022 prejme Milan Milivojević za široko prostovoljsko delo in bogat prispevek k ugledu ter mednarodni in nacionalni prepoznavnosti UP in UP Famnit.

Milan Milivojčević je na UP Famnit zaključil prvo stopnjo Računalništva in informatike, študij pa nadaljuje na drugi stopnji. Tekom dodiplomskega študija je sodeloval na tekmovanjih programiranja in matematike, kjer je dosegal vidne dosežke. Poleg tega pa je zelo aktiven kot prostovoljec. Na UP FAMNIT že tri leta uspešno opravlja delo tutorja študenta, v študentski organizaciji Google Developer Student Club of the UP je tehnični svetovalec in organizator dogodkov (Famnit Hackaton 2022). Prav tako je bil aktiven pri organizaciji več konferenc kot pomoč gostom in IKT podpora - 8ECM, ICFP 2021 in CUI 2021, pa tudi pri dogodkih za popularizacijo matematike ter računalništva. Po Erasmus+ izmenjavi na Češkem je znova vzpostavil Primorska Student Exchange Network (PSEN), ki organizira dogodke za Erasmus študente, osnoval je Student Buddy sistem in Accomodation sistem. Decembra 2022, po zgolj 6 mesecih delovanja, je ESN Primorska že postala polnopravna članica ESN. V septembru 2022 je predstavljal Slovenijo in UP na dogodku Erasmus+ 35 years — 35 experiences v Bruslju, ki ga je organizirala EU ob priložnosti 35-letne obletnice programa. Njegovo udejstvovanje v širokem naboru aktivnosti in neizmerna pripravljenost na pomoč ter delovanje je nedvomno zgled tako za študente kot zaposlene UP.


MAJA HUMSKI, UP PEF

Na predlog UP PEF Priznanje UP za študente UP za leto 2022 prejme Maja Humski za aktivno udejstvovanje na področju obštudijskega dogajanja na UP PEF in predstavljanju UP.  

Maja Humski je na UP PEF študentka magistrskega programa Inkluzivna pedagogika. Je članica in trenutno tudi predsednica Študentskega sveta UP PEF, ob formalnih nalogah (vključno s predstavništvom v Akademskem zboru in različnih komisijah fakultete) je bila v preteklih letih ključna organizatorka odmevnih akcij (ekskurzija za zaposlene in študente, Skriti božiček, Od PEFa do Oskarja, Teden biotske raznovrstnosti na UP PEF in druge) ter dogajanja na fakulteti in univerzi (predstavitve na informativnih dnevih, predstave za obisk dedka Mraza za otroke zaposlenih in druge). Kot študentka je aktivno sodelovala pri reakreditacijah NAKVIS-a. Vključena je bila tudi v sistem tutorstva kot tutorka za domače študente in tutorka za študente s posebnimi potrebami. Je članica EKO odbora UP PEF in ustanovna članica PEFteatra, za kar je prejela tudi fakultetno zahvalo. Pri svojem izvenštudijskem delovanju je aktivna pri pridobivanju dodatnega znanja, tako je kot edina študentka članice sodelovala v projektu ŠIPK in se dodatno usposabljala na delavnicah in konferencah.


NATAŠA KOGOVŠEK, REKTORAT UP

Na predlog Kolegija dekanov in direktorjev UP Zahvalo za sodelavce iz strokovnih služb UP za leto 2022 prejme Nataša Kogovšek za skrbno, strokovno in zanesljivo delo v kabinetu rektorice ter skrbništvo ključnih organov UP.  

Nataša Kogovšek je na UP zaposlena od leta 2006, že od samega začetka kot del kabineta rektorja, kjer je bila vpeta v usklajevanje obveznosti in urnik vodstva univerze, pomembno pa prispevala tudi k skrbi za protokol pri organizaciji slavnostnih akademij univerze in drugih dogodkov. Zaradi skrbnosti in natančnosti ji je bilo zaupano skrbništvo organov UP: Senata, Upravnega odbora in Študentskega sveta, Kolegija dekanov in direktorjev ter Kolegija tajnikov. Je tudi skrbnica Komisije za priznanja in nagrade UP. Z učinkovitimi organizacijskimi sposobnostmi skrbi za pravočasne sklice sej, ustrezno pripravo gradiv in sprejetih sklepov ter dosledno obveščanje vodstva univerze in članic ter sodelavcev na rektoratu in članicah samih. Pri tem jo odlikujeta profesionalnost in  občutek za sočloveka, saj je z vodstvi vseh članic vzpostavila strokoven, topel in spoštljiv odnos. Njena znanja, izkušnje, prijaznost, splošna razgledanost in dejstvo, da kaže izredno visoko pripadnost univerzi, prispevajo k temu, da naloge opravlja kakovostno in zanesljivo.

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti