login
| EN

Oddelka za matematiko FAMNIT in IAM Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca na začetku kariere za podoktorsko mesto na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, v povezavi z raziskovalnim projektom prof. dr. Martina Milaniča "Onkraj redkosti: razredi grafov and širinski parametri", ki ga financira ARIS.

Teorija redkih grafov Nešetřila in Ossone de Mendeza je zelo aktivna in hitro razvijajoča se tema v kombinatoriki in teoriji grafov z aplikacijami na številnih področjih, vključno z algoritmično teorijo grafov, teorijo kompleksnosti in testiranjem lastnosti. Nedavno se je strukturna in algoritmična teorija grafov osredotočila na razširitev teorije redkih grafov na goste razrede grafov. Cilj predlaganega projekta je uvesti nove načine in metode za dosego tega cilja. To bo potekalo v okviru naslednjih dveh med seboj povezanih raziskovalnih smeri:

 • prvič, z napredovanjem nedavno nastajajoče in hitro razvijajoče se teorije širinskih in globinskih parametrov grafov prek splošnega okvira, ki temelji na merah grafov in poglobljeni analizi znanih in novih parametrov grafov;
 • drugič, z razvojem biparametrične teorije hereditarnih razredov grafov, v katerih je nek parameter omejen s funkcijo drugega, s ciljem identificirati netrivialne strukturne in algoritmične posledice.
  Predlagan pristop bo vodil do boljšega razumevanja meja učinkovite rešljivosti problema največje neodvisne množice in več drugih praktično pomembnih optimizacijskih problemov na grafih.

Izbrani kandidat bo član Oddelkov za matematiko UP FAMNIT in UP IAM in bo delal pod vodstvom prof. dr. Martina Milaniča.

POGOJI:

 • Delovno mesto je na voljo za dve leti.
 • Kandidati morajo imeti (ali pričakovati, da bodo kmalu pridobili) doktorat iz matematike, računalništva ali sorodnega področja in izkazati odličnost na področju diskretne matematike ali teoretičnega računalništva. K prijavi vabimo kandidate, ki so doktorirali pred kratkim ali bodo to storili do naslednjega septembra.
 • Zahteva se ustrezno strokovno znanje na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, vključno s solidnim poznavanjem različnih vidikov teorije grafov, algoritmov in teorije računske zahtevnosti.
 • Delovno mesto bo zahtevalo poučevanje največ dveh predmetov na leto, v okviru študijskih programov Matematike oz. Računalništva in informatike na UP FAMNIT (odvisno od kandidatovega znanja in izkušenj).
 • Podoktorski raziskovalec bo imel dostop do določenega zneska financiranja za potovanja, konference in raziskovalne goste.
 • Nadomestilo je določeno glede na akademski naziv po slovenski zakonodaji, ki ureja visoko šolstvo, in bo predvidoma znašalo okoli 1680 EUR / mesec po obdavčitvi. Ta znesek se po prvih 6 mesecih (če je pridobljen status davčnega rezidenta) lahko poveča na približno 1780 EUR / mesec.

ROK IN POSTOPEK PRIJAVE:

Prijave bodo obravnavane do zapolnitve delovnega mesta in s pričetkom 15. aprila 2024. Datum začetka zaposlitve je prilagodljiv, vendar po možnosti najkasneje do oktobra 2024. Za prijavo pošljite naslednje dokumente v elektronski obliki na naslov razpisi@famnit.upr.si z besedilom »Univerza na Primorskem Postdok 2024« v polju Zadeva:

 • Življenjepis,
 • Seznam znanstvenih objav,
 • Opis raziskovalnih interesov,
 • Kopije največ treh nedavnih člankov ali prednatisov,
 • Imena in e-poštne naslove dveh ali treh oseb, na katere se lahko obrne za referenco (in so se strinjale, da se z njimi vzpostavi stik).

Neuradna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Martina Milaniča (martin.milanic@upr.si).

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti