login
| EN

UP FAMNIT je 21. in 22. marca 2013 na delavnici SME ViLLab Workshop uspešno gostil številne domače in tuje strokovnjake ter goste s področja lesarstva. Cilj delavnice je bil odgovoriti na vprašanje, kako funkcionalno vpeljati inovacije, vodene s strani uporabnikov v slovensko lesarstvo s pomočjo SME ViLLab. Pri tem so se udeleženci opirali na dobro prepoznane strokovnjake iz Amerike, Kanade, z Norveške, iz Italije in Slovenije:

  • Eric Hansen - Professor of Forest Products Marketing na Oregon State University, ZDA
  • Chris Knowles - Assistant Professor of Forest Products Marketing & Assistant Director of the Oregon Wood Innovation Center na Oregon State University, ZDA
  • Arijit Sinha - Assistant Professor of Renewable Materials and LEED Green Associate na Oregon State University, ZDA
  • Robert Kozak - Professor & Head, Department of Wood Science na University of British Columbia, Kanada
  • Rajat Panwar - Professor and Chapple Chair of Business and Social Responsibility na Northland College, ZDA
  • Erlend Nybak - Researcher in Entrepreneurship and Innovation Management na Norwegian Forest and Landscape Institute, Norveška
  • Antonio Sarto - Matite Associate, arhitekt iz Italija
  • Manja Kitek Kuzman - docentka z Oddelka za lesarstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Miha Humar - profesor in prodekan z Oddelka za lesarstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Udeleženci so prvi dan govorili o “user lead innovation” (inovacije, vodene s strani uporabnikov), povezovanju univerz z gospodarstvom in s trgom, družbeni odgovornosti in inovacijah ter vzvodih inovacij pri daljinskemu ogrevanju in lesni industriji. Drugi dan pa so se posvetili leseni gradnji v ZDA, Italiji in Sloveniji ter zaščiti lesa za gradnjo v severnem Sredozemlju.

V diskusiji so udeleženci izmenjali ideje o prepoznavanju uporabnikov, preko katerih lahko pridemo do inovacij, kako z njimi navezati stik in kako prepoznati, kaj uporabniki želijo v zameno. Iskali so odgovor na vprašanja “kako uspešno vpeljati inovacije, vodene s strani uporabnikov v slovensko lesarstvo”, “kaj se lahko naučimo od uporabnikov” in “kako preko aktivnosti SME Villab priti do dobičkonosnih izdelkov”.

Udeleženci delavnice so zaključili, da SME ViLLab lahko s skrbno izbranimi aktivnostmi in z jasno začrtanimi cilji privede do povečane rabe lesa v gradbeništvu in prispeva k energetski učinkovitosti zasebnih hiš v regiji.

Andreja Kutnar - raziskovalka na UP IAM in docentka na UP FAMNIT

Eric Hansen - Professor of Forest Products Marketing na Oregon State University, ZDA

Chris Knowles - Assistant Professor of Forest Products Marketing & Assistant Director of the Oregon Wood Innovation Center na Oregon State University, ZDA

Arijit Sinha - Assistant Professor of Renewable Materials and LEED Green Associate na Oregon State University, ZDA

Robert Kozak - Professor & Head, Department of Wood Science na University of British Columbia, Kanada

Rajat Panwar - Professor and Chapple Chair of Business and Social Responsibility na Northland College, ZDA

Erlend Nybak - Researcher in Entrepreneurship and Innovation Management na Norwegian Forest and Landscape Institute, Norveška

Manja Kitek Kuzman - docentka z Oddelka za lesarstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Miha Humar - profesor in prodekan z Oddelka za lesarstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Erik Hansen in Andreja Kutnar

Gostje iz tujine z gostiteljico delavnice Andrejo Kutnar

*****

Projekt ENERGYVILLAB poteka v  Venetu, Furlaniji in Julijski krajini, Emiliji Romagni ter Obalno-Kraški , Goriški in Osrednjeslovenski regiji. Osredotoča se na aplikacije obnovljivih virov energije, racionalno rabo energije in vzdržnega sistema mobilnosti (RRM), in sicer prek ustanavljanja mreže živih laboratorijev, imenovanih EnergyVillab.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si