login
| EN

Članek predstojnika Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP IAM doc. dr. Janeza Žiberta in vodje Oddelka za tehnologijo na UP IAM dr. Jureta Pražnikarja z naslovom »Cluster analysis of particulate matter (PM10) and black carbon (BC) concentrations«, ki je bil objavljen v reviji Atmospheric environment, s faktorjem vpliva 3,5, je bil v spletni bazi ScienceDirect uvrščen med 25 največkrat prenešenih spletnih člankov med aprilom in junijem 2012. Članek je zasedel 11. mesto.

Obema avtorjema čestitamo!

 

*****

ScienceDirect je vodilna znanstvena baza člankov in knjižnih poglavij z različnih področij. Danes je v njej objavljenih več kot 11 milijonov znanstvenih, tehničnih in medicinskih člankov, ki pokrivajo 24 različnih znanstvenih področij. Od objave baze na internetu, konec 90. let prejšnjega stoletja, so bili teksti preneseni več kot 700-milijonkrat.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si