login
| EN

Člani Oddelka za matematiko na UP IAM in UP FAMNIT, doc. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Aleksander Malnič in prof. dr. Dragan Marušič, so dosegli izjemen uspeh. V soavtorstvu z žal že pokojnim prof. dr. Henryem Gloverjem iz Ohio State University so objavili razpravo Hamilton cycles in (2, odd, 3) - Cayley graphs v eni od najprestižnejših matematičnih revij Proceedings of the London Mathematical Society, ki izhaja že od leta 1865. Razprava predstavlja izjemen uspeh slovenske algebraične teorije grafov v svetu in še dodatno utrjuje našo univerzo z Oddelkoma za matematiko na UP IAM in UP FAMNIT kot enega od petih najboljših centrov za algebraično teorijo grafov na svetu.

V razpravi se avtorji ukvarjajo s prek 40 let staro in še vedno odprto Lovaszevo domnevo, da vsak po vozliščih tranzitiven graf  premore Hamiltonovo pot (to je pot v grafu, ki vsako vozlišče obišče natanko enkrat), oziroma z njeno »ponarodelo« variacijo, da vsak Cayleyev graf premore Hamiltonov cikel. V razpravi je Lovaszeva domneva za Cayleyeve grafe dokazana za Cayleyeve grafe nad končnimi (2, s, 3) – generiranimi grupami, kjer je s liho naravno število. Rezultat predstavlja pomemben korak na poti k dokončni potrditvi Lovaszeve domneve.

Dodatno vrednost rezultatu daje dejstvo, da so bila za rešitev problema uporabljena orodja še ene pomembne veje matematike – topologije.

Če skušamo rezultat prevesti, kolikor je to možno, v vsakdanji jezik, potem lahko rečemo: ker so grafi matematični korelat omrežij, Lovaszeva domneva govori o tem, da so simetrično, homogeno, enakomerno sestavljena omrežja optimalno prehodna, saj jih je možno speti z najmanjšim možnim številom povezav. 

Avtorjem razprave iskreno čestitamo in jim želimo še mnogo objav v revijah, ki sodijo v kakovostni razred revije Proceedings of the London Mathematical Society.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti