sl  en

Novice

sreda, 4. julij 2018, 00:00

Nov raziskovalni uspeh UP IAM in UP FAMNIT

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT so ponovno zabeležili pomemben uspeh: pridobili so pet novih temeljnih raziskovalnih projektov na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Znotraj novih projektov bosta raziskovalni skupini UP IAM in UP FAMNIT opravljali raziskovalno delo na področju matematike, računsko intenzivne metode in aplikacije ter psihiatrije. Pri štirih je vodja projekta UP IAM, UP FAMNIT pa je vodja pri enem in sodelujoča organizacija pri dveh. V raziskovalnih dejavnostih bodo v manjši meri sodelovale tudi druge slovenske raziskovalne ustanove.

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

Vodje omenjenih projektov so: prof. dr. Dragan Marušič, prof. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Tomaž Pisanski in prof. dr. Diego De Leo, Dsc.

Izpostaviti gre še en dosežek: prof. dr. Klavdija Kutnar je z uspešno prijavo postala prva ženska, ki je pridobila temeljni projekt na področju matematike.

Rezultati razpisa so objavljeni na tej povezavi.

Našim raziskovalcem čestitamo in jim želimo uspešno delo!