sl  en

Novice

sreda, 13. junij 2018, 00:00

Javni razpis za mladega raziskovalca s področja matematike v letu 2018 - Position of Young Researcher in the field of Mathematics in 2018

Javni razpis za mladega raziskovalca s področja matematike v letu 2018

Univerza na Primorskem objavlja razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce v letu 2018, v okviru katerega je predviden izbor tudi mladega raziskovalca s področja matematike.

Mladi raziskovalec s področja matematike se bo usposabljal na Univerzi na Primorskem, na članici UP Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) za pridobitev doktorata znanosti pod mentorstvom izr. prof. dr. Istvana Kovacsa.

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno ponedeljka, 16. julija 2018 do 14.00 ure.

Javni razpis in navodila za prijavo so dostopna spodaj ter na spletni strani Univerze na Primorskem.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu (za mladega raziskovalca s področja matematike), se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/19 UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Dokumentacija razpisa:

Oglejte si predstavitve mentorja in programa na povezavi v spodnji tabeli. 

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK MENTORJA in PREDSTAVITEV

RAZISKOVALNO PODROČJE MENTORJA

RAZISKOVALNI PROGRAM (RPROG)

ČLANICA UP

1

izr. prof. dr.

Istvan Kovacs

1.01 Matematika

P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

Inštitut Andrej Marušič

 

_________

Position of Young Researcher in the field of Mathematics in 2018

The University of Primorska has published a public tender for Young Researcher candidates in 2018.

The position of Young Researcher in the field of Mathematics will to be trained at University of Primorska Andrej Marušič Institute (UP IAM) for obtaining a doctorate of science. Student’s mentor will be Assoc. Prof. Istvan Kovacs, PhD.

Candidates must submit their applications till Monday, 16 July 2018 by 2 p.m.

The Public tender and the Instructions on how to apply (with application forms) are available below and on the University of Primorska web-page.

The candidates who have not yet enrolled in a doctoral degree study programme and will be selected in this tender (for the position Young Researcher in the field of Mathematics) shall also apply separately for the Tender for Enrolment to Doctoral Degree Study Programme UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies in the 2018/19 Academic Year.

Documentation of the tender:

Please find the presentations of the mentors and the programs at the link in the table below.

No.

MENTOR AND PRESENTATION

RESEARCH FIELD

RESEARCH PROGRAMME

INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA

1

assoc. prof.

Istvan Kovacs, PhD

1.01 Natural sciences and mathematics / Mathematics

P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory

UP Andrej Marušič Institute