sl  en

Novice

ponedeljek, 10. junij 2019, 00:00

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce na UP FAMNIT in UP IAM v letu 2019

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce v letu 2019, v okviru katerega je predviden izbor mladih raziskovalcev, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na UP FAMNIT in UP IAM. Raziskovalna področja so matematika, psihiatrija in javno zdravstvo (varstvo pri delu).

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno do četrtka, 4. 7. 2019, do 14. ure.

Predstavitve mentorjev in programov vseh razpisanih mest na Univerzi na Primorskem so objavljene v spodnji tabeli:

Ime mentorja Raziskovalno področje mentorja Raziskovalni program / raziskovalni projekt Članica UP
Prof. dr. Štefko Miklavič 1.01 Matematika Raziskovalni program P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger UP IAM
Doc. dr. Vita Poštuvan 3.09 Psihiatrija Raziskovalni program P3-0384 Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora UP FAMNIT
Prof. dr. Štefan Bojnec 5.02 Ekonomija Ciljni raziskovalni projekt V1-1808 Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov UP FM
Prof. dr. Diego De Leo 3.08 Javno zdravstvo
(varstvo pri delu)
Raziskovalni program P3-0384 Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora UP IAM

Dokumentacija razpisa: