sl  en

Izobraževanje

UP IAM ima vzpostavljen poseben odnos raziskovalno-projektnega sodelovanja s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Sodelavci UP FAMNIT svoje raziskovalno delo (raziskovalne projekte in programe) praviloma izvajajo v okviru UP IAM.

Tesna povezanost UP IAM in UP FAMNIT omogoča tudi hkratno in neposredno vključevanje študentov v raziskovalno ter razvojno delo na UP IAM. Trenutno na UP IAM sodeluje občasno ali stalno več kot 20 študentov UP FAMNIT, ki opravljajo bodisi raziskave v okviru svojega študija ali pripravljajo zaključne, diplomske ali magistrske naloge oziroma doktorske disertacije. Naš cilj je, da bo v raziskovalno dejavnost UP IAM vključenih vsaj polovica študentov magistrskih in doktorskih programov ter vsaj petina študentov dodiplomskih programov Matematike ter Računalništva in informatike.

Tako celovit pristop k povezovanju med raziskovalnim in pedagoškim delom je novost v slovenskem univerzitetnem prostoru.