login
| EN

dr. Primož Šparl

E-naslov

E-mail

primoz.sparl@upr.si

Raziskovanje

Research

Algebraična teorija grafov / Algebraic Graph TheoryProblem hamiltonskosti v točkovno tranzitivnih grafih / Hamiltonicity Problem in Vertex-Transitive GraphsPoltranzitivni grafi / Half-Arc-Transitive Graphs

Bibliografija

Bibliography

COBISS

Oddelki

Department

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si