login
| EN

dr. Klen Čopič Pucihar

E-naslov

E-mail

klen.copic@famnit.upr.si

Raziskovanje

Research

Realnovirtualna in dopolnjena resničnost / Mixed and Augmented Reality, Komunikacija človek-računalnik / Human Computer Interaction, Strojni vid / Computer Vision

Bibliografija

Bibliography

COBISS

Oddelki

Department

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si