sl  en

Redne volitve direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič - 2021

Znanstveni svet UP IAM je na svoji 18. redni seji, dne 22. 5. 2021 sprejel Sklep o pričetku postopka za izvolitev direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič.

Postopek za izvolitev direktorja izvolitev direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič je opredeljen v Pravilih o organizaciji in delovanju Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič.

 

Oddaja kandidatur

Naslov za kandidature:

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič

Volilna komisija

Muzejski trg 2

6000 Koper

 

Kandidaturo za direktorja UP IAM lahko kandidati oddajo do 24.8.2021 do 12. ure (za pravočasno posredovan predlog kandidature se šteje predlog, ki prispe na sedež UP IAM do navedenega roka).

Predlog kandidature mora biti oddan v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ! PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DIREKTORJA«. Predlog mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

  • ime in priimek ter naziv predlaganega kandidata;
  • navedbo predlagatelja;
  • pisno soglasje kandidata.

Kandidatura za direktorja in program dela kandidata

Volilna komisija za izvedbo volitev direktorja UP IAM (v nadaljevanju: volilna komisija) je prejela dva predloga kandidatur, in sicer Oddelka za matematiko UP IAM ter Oddelka za tehnologijo UP IAM.

Oba oddelka za direktorja predlagata prof. dr. Vita Vitriha. Kandidaturi sta bili pravočasni in popolni, predlagani kandidat pa izpolnjuje pogoje zadirektorja v skladu z veljavnimi pravnimi akti UP in UP IAM.

Volilna komisija za izvedbo volitev direktorja UP IAM je na svoji 2. redni seji (dne 16. 9. 2021) ugotovila, da je predlagani kandidat za direktorja UP IAM, prof. dr. Vito Vitrih, v roku oddal svoj PROGRAM DELA.

Na listi kandidatov za direktorja UP IAM je torej kot edini kandidat za direktorja UP IAM: prof. dr. Vito Vitrih.

Rezultati glasovanja

ZA kandidata je glasovalo 51 volilnih upravičencev (t.j. 100 % volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja). Kandidatura prof. dr. Vita Vitriha je bila potrjena, saj se je za kandidata izrekla večina volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja. 


Redne volitve direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič - arhiv

Znanstveni svet UP IAM je na svoji 25. redni seji, dne 22. 5. 2017 sprejel Sklep o pričetku postopka za izvolitev direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič.

Postopek za izvolitev direktorja izvolitev direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič je opredeljen v Pravilih o organizaciji in delovanju Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič.

 

Oddaja kandidatur

Naslov za kandidature:

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič

Volilna komisija

Muzejski trg 2

6000 Koper

 

Kandidaturo za direktorja UP IAM lahko kandidati oddajo do 4.9.2017 do 12. ure (za pravočasno posredovan predlog kandidature se šteje predlog, ki prispe na sedež UP IAM do navedenega roka).

Predlog kandidature mora biti oddan v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ! PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DIREKTORJA«. Predlog mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

  • ime in priimek ter naziv predlaganega kandidata;
  • navedbo predlagatelja;
  • pisno soglasje kandidata.

Kandidatura za direktorja in program dela kandidata

Volilna komisija za izvedbo volitev direktorja UP IAM (v nadaljevanju: volilna komisija) je prejela dva predloga kandidatur, in sicer Oddelka za matematiko UP IAM ter Oddelka za tehnologijo UP IAM.
Oba oddelka za direktorja predlagata izr. prof. dr. Vita Vitriha. Kandidaturi sta bili pravočasni in popolni, predlagani kandidat pa izpolnjuje pogoje za direktorja v skladu z veljavnimi pravnimi akti UP in UP IAM.

Prav tako je predlagani kandidat v roku posredoval svoj PROGRAM DELA.

Glasovanje o kandidatu na zboru raziskovalcev UP IAM

Seja Zbora raziskovalcev UP IAM, na kateri bo potekalo glasovanje o kandidatu za direktorja UP IAM bo v torek, 7. novembra 2017, s pričetkom ob 15h.
Seja bo potekala v Veliki predavalnici UP FAMNIT, glasovnico pa bodo lahko člani zbora raziskovalcev UP IAM oddali v sejni sobi UP FAMNIT.