login
| EN

Uspešno zaključena tradicionalna konferenca TRIPLE i: Intuition, Imagination, Innovation in Suicidology, ki jo že 15. leto organizira Slovenski center za raziskovanje samomora (SCSR) na Univerzi na Primorskem, Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM). Dogodek poteka v spomin na pokojnega prof. Andreja Marušiča ob času njegovega rojstnega dne, z glavnim ciljem spodbujanja intuicije, domišljije in inovacije pri raziskovanju in preprečevanju samomora ter samomorilnega vedenja.

Dvodnevni dogodek je potekal virtualno med 14. – 15. maja 2024, in tudi letos omogočil udeležbo kar 353 poslušateljem iz 44 držav, ki se klasične oblike konference sicer ne bi mogli udeležiti, zaradi finančnih ali časovnih omejitev.

Tema raziskovanja »Ali je uspešno preprečevanje samomora obsojeno na stagnacijo?« je obrodila mnoge zanimive razprave pod vodstvom priznane skupine govornikov, med njimi dr. Heidi Hjelmeland, dr. Saška Roškar, dr. Diana von Bergen, dr. Dan Reidenberg, dr. Luke Balcombe, dr. Alan L. Berman in Nina Krohne.

Vsem udeležencem konference so z nagovorom dobrodošlico izrazili prof. dr. Diego De Leo in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, UP IAM SCSR ter prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

V zadnjih letih se je konferenca razvila v pomembno vozlišče za strokovnjake s področja raziskovanja in preprečevanja samomora ter stičišče za razprave med vodilnimi strokovnjaki in bodočimi suicidologi. Program zajema raziskovanje samomora, klinične pristope in intervencije ter spodbuja razpravo o teorijah, preprečevanju in izzivih na področju suicidologije.

Namestnica predstojnica UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora izr. prof. dr. Vita Poštuvan je o letošnji konferenci povedala: »Najbolj me veseli udeležba tistih, ki nas spremljajo iz držav v razvoju, saj so klasične oblike konference zanje težko dostopne. Njihovo zadovoljstvo in prenos naučenega v prakso za preprečevanje samomora osmišlja tudi naše delo in nadaljevanje tradicionalnega dogodka«. Ena izmed udeleženk je pohvalila izvedbo letošnje konference in zapisala, da je bila udeležba na Triple i konferenci odlična izkušnja, saj so bile tematike v koraku s časom in izjemnega pomena za razmislek o prihodnosti razvoja področja.


Vabljeni k ogledu spletnega portala www.zivziv.si, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami. V primeru duševne stiske, se lahko obrnete na brezplačne kontakte: TOM – telefon za otroke in mladostnike: 116 111 (brezplačni klic, dosegljivi med 12. do 20. uro); Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik: 116 123 (brezplačni klic, dosegljivi 24 ur na dan); Klic v duševni stiski: 01 520 99 00 (dosegljivi vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti