login
| EN
torek, 28. november 2023

Prosti dve delovni mesti na UP FAMNIT

Na UP FAMNIT sta razpisani delovni mesti H017004 RAZISKOVALEC za področje BIOLOGIJE/VARSTVA NARAVE in SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V REFERATU. Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta (z možnostjo podaljšanja) in trimesečnim poskusnim delom.


SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V REFERATU

 Splošen opis del in nalog:

 • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti v službi,
 • skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela v službi,
 • pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva služba, pisanje zapisnikov,
 • spremljanje zakonodaje s področja dela službe,
 • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela službe,
 • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela službe,
 • oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih s področja dela,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu vodje.

 Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • informiranje študentov in kandidatov v zvezi s študijem,
 • priprava različnih gradiv in statističnih poročil s področja dela službe,
 • opravljanje nalog za izvedbo pedagoškega procesa.

Predviden začetek dela s 1. januarjem 2024 oz. po dogovoru. Kandidati/ke lahko svojo prijavo z dokazili pošljete na e-naslov razpisi@famnit.upr.si.

Prijavni rok je 2. december 2023. Več o razpisu na povezavi.


H017004 RAZISKOVALEC za področje BIOLOGIJE/VARSTVA NARAVE

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog, 
 • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
 • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih, sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah, 
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih, samostojno opravljanje raziskovalnega dela, obravnavanje celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod ter prenosa teorije v prakso,
 • strokovno in raziskovalno delo s področja ekosistemskih storitev, strokovno in raziskovalno delo s področja ekologije, specifično monitoringa prostoživečih živali (posebej nevretenčarjev), 
 • pomoč pri organizaciji in izvedba komunikacijskih dejavnosti na projektih, vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami, 
 • objavljanje izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela ter priprava prispevkov za posvetovanja.

Začetek dela v skladu z dogovorom. Kandidati/ke lahko svojo prijavo z dokazili pošljete na e-naslov vanessa.pobega@famnit.upr.si.

Prijavni rok je 6. december 2023. Več o razpisu na povezavi.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti