login
| EN

V koprskem Pokrajinskem muzeju je 23. novembra 2023 potekala  inavguracija rektorice UP - v novem štiriletnem obdobju jo bo vodila dosedanja rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar, izvoljena na volitvah v maju 2023.

Dogodek je gostila prof. dr. Mara Cotič, dekanja UP PEF kot najstarejša senatorka UP, ki je v svojem govoru poudarila: »Rektorica mora biti tista oseba, ki univerzitetno skupnost učečih se vodi v pravo smer, za kar pa mora imeti bogate izkušnje in široko razgledanost, predvsem pa mora služiti kot vzgled vsej svoji akademski skupnosti. Prof. dr. Klavdija Kutnar je s svojo neutrudnostjo, delavnostjo, pozornostjo za detajle, sposobnostjo prisluhniti tako študentom, znanstvenikom, umetnikom in strokovnim delavcem v preteklem mandatu nedvomno dokazala, da je tak zgled vsem nam, ki služimo akademski skupnosti Univerze na Primorskem. Prav zaradi tega smo ji profesorji, raziskovalci, strokovni sodelavci in študenti UP ponovno naklonili čast in ji naložili odgovornost, da jo vodi v novem mandatu 2023-2027.«

Rektorici je uspešno nadaljevanje začrtnih ciljev zaželel tudi župan Mestne občine KoperAleš Bržan»Univerza je najbolj prisotna ravno v Kopru. In tu so se rodile nekatere zgodbe, po katerih se zgledujejo tudi druga slovenska mesta. V zadnjem času smo skupaj odprli knjižnico, ki študentom, raziskovalcem in občanom ponuja dostop 24 ur na dan. Prav tako smo pred kratkim vzpostavili univerzitetno ambulanto in jeseni zagnali projekt trojezičnega vrtca.  (…) Univerza zagotavlja, da v okolje prihajajo mladi, izobraženi, aktivni ljudje, ki prispevajo k razvoju našega mesta, kot župan pa si želim, da bi jih čim več tukaj ostalo.«

Simbolno dejanje dejanja znova izvoljene rektorice – prevzem insignije ter zaprisego z izjavo in s podpisom svečane listine, sta izvedla gostiteljica dogodka,prof. dr. Mara Cotič, in podpisnik predloga kandidature, dekan UP Famnit, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović.

Zaprisega rektorice se glasi: »Kot rektorica Univerze na Primorskem sem pred štirimi leti sprejela rektorsko ovratnico, ki prehaja od rektorja do rektorja kot simbolna zaveza univerzi. S tem dejanjem sem se že tedaj in tudi danes se ponovno obvezujem, da bom s svojim znanjem in izkušnjami, odgovornostjo in vestjo skrbela za kakovost, ustvarjalni preboj in ugled njenega izobraževalnega, znanstvenega in umetniškega dela. Naj bo ta insignija simbolni varuh vrednot slovenskih univerz in prispodoba poslanstva osrednje hiše znanja in kulture na Primorskem.«

Po zaprisegi je rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar tudi nagovorila prisotne. V svojem govoru je navedla ključne dosežke zadnjega mandata in cilje prihodnjega, zaključila pa: »Naj zaključim z enakim rekom kot na inavguraciji pred štirimi leti: »Ladja je najbolj na varnem v pristanišču. Toda ladje niso narejene za to.« Takrat sem obljubila, da bomo našo ladjo, univerzo usmerili v obzorje, da bomo pluli tako v ugodnem vremenu kot v viharjih ter na njej prišli daleč v svet. Četudi je bilo predvsem zaradi epidemije Covid-19 v prvem mandatu mnogo viharjev, smo držali obljubo in prišli daleč v svet. Še dlje bomo prišli do 23. 11. 2027, ko bomo vodenje univerze predali novi generaciji.«

Na dogodku je rektorica predstavila tudi ekipo - Univerzo bo sicer vodila enaka ekipa kot v zaključku prvega mandata, t.j. štirje prorektorji, izr. prof. dr. Tina Štemberger, prof. dr. Štefko Miklavič, prof. dr. Rok Strašek in prof. dr. Michael Mrissa ter glavni tajnik dr. Boštjan Frelih.

Rektorici želimo vso srečo v novem mandatu!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti