login
| EN
ponedeljek, 28. januar 2013

VABLJENI NA DELAVNICO SME ViLLab

V okviru projekta programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 ENERGYViLLab članici Univerze na Primorskem, UP FAMNIT in UP IAM, 21. in 22. marca 2013, organizirata delavnico SME Villab. Njen namen je ustvarjanje novih idej, ki bi lahko imele ključen vpliv na večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih hišv regiji, s predstavitvijo konceptov živega laboratorija, okolja za eksperimentiranje, v katerem se upoštevajo družbene potrebe, malim in srednje velikim podjetjem. Cilj delavnice je odgovoriti na vprašanje, kako funkcionalno vpeljati inovacije, vodene s strani uporabnikov v slovenski stanovanjski sektor s pomočjo SMEViLLab.

Namen in cilj delavnice bosta dosežena s pomočjo prepoznavnih strokovnjakov iz Amerike, Kanade in z Norveške:

Eric Hansen – Professor of Forest Products Marketing na Oregon State University, ZDA

Chris Knowles - Assistant Professor of Forest Products Marketing & Assistant Director of the Oregon Wood Innovation Center na Oregon State University, ZDA

Arijit Sinha – Assistant Professor of Renewable Materials and LEED Green Associate na Oregon State University, ZDA

Robert Kozak – Professor & Head, Department of Wood Science na University of British Columbia, Kanada

Pablo Crespell – Senior Researcher – Markets and Economics – Building Systems na FPInnovations, Kanada

Rajat Panwar – Professor and Chapple Chair of Business and Social Responsibility na Northland College, ZDA

Erlend Nybak – Researcher in Entrepreneurship and Innovation Management na Norwegian Forest and Landscape Institute, Norveška

Delavnica bo potekala na UP FAMNIT (Glagoljaška 8, 6000 Koper), vabljeni pa so projektni partnerji, predstavniki  MSP, predstavniki občin v regiji,  raziskovalcipredstavniki vlade in širša zainteresirana javnost.

Na delavnico se lahko prijavite prek elektronskega naslova: laura.zorn@upr.si do 15. marca 2013.

*****

Projekt ENERGYVILLAB potekaVenetu, Furlaniji in Julijski krajini, Emiliji Romagni ter Obalno-Kraški , Goriški in Osrednjeslovenski regiji. Osredotoča se na aplikacije obnovljivih virov energije, racionalno rabo energije in vzdržnega sistema mobilnosti (RRM), in sicer prek ustanavljanja mreže živih laboratorijev, imenovanih EnergyVillab.

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si