login
| EN
print

UP IAM je edini raziskovalni zavod, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem (UP). Od nastanka izvaja tako nacionalne kot mednarodne projekte, ob temeljnih projektih izvaja tudi aplikativne projekte, ki predstavljajo močno povezanost z gospodarstvom in drugimi deležniki, uporabniki raziskovalnih rezultatov.

Ključne prednosti za raziskovalno delo na UP IAM so:

  • znanstvena odličnost,
  • interdisciplinarno združevanje disciplin
  • močna mednarodna vpetost,
  • povezanost z lokalnim gospodarstvom,
  • močna povezanost z UP Famnit, ki omogoča pedagoško delo in prenašanje znanja.

UP IAM raziskovalno-razvojno dejavnost osredotoča na štiri področja delovanja:

MATEMATIKA
Raziskovalna skupina UP IAM je ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju Matematike, algebraične teorije grafov v svetovnem merilu (ostale tri so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji). Raziskovalci oddelka so sodelovali pri pripravi 8. Evropskega matematičnega kongresa (8ECM), ki je potekal junija 2021 in predstavlja najpomembnejši matematični dogodek, ki ga je gostila Slovenija in je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja.

INFORMACIJSKE ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE
Oddelek je bil ključno vpet v nacionalno pomembne naloge uvajanja e-zdravja, v okviru Centra CORA pa je usmerjen predvsem v razvoj aplikacij, ki so pomembne za optimalno delo UP.

TEHNOLOGIJA
Področje tehnologije je predvsem vezano na trajnostne vidike rabe naravnih virov in varovanje okolja. Ključen dosežek je projekt Innorenew (Teaming), v okviru katerega je bil leta 2016 ustanovljen »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«. Drugo pomembno partnerstvo je več kot desetletno sodelovanje z Luko Koper d. d., enim najpomembnejših gospodarskih subjektov v lokalnem okolju.

JAVNO ZDRAVJE
Področje javnega zdravja je osredotočeno na duševno zdravje in suicidiologijo, torej preučevanje osnovnega slovenskega javnozdravstvenega problema. Slovenski center za raziskovanje samomora (SCSR) je močno vpet tako v raziskave kot prakso preprečevanja samomora, saj se hitro in učinkovito odziva na potrebe okolja, predvvsem mladih.


Raziskovalno delo je posebej tesno povezano z UP Famnit. Članici sta namreč sklenili in dejavno izvajata Memorandum o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa.

       
       
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti