login
| EN
print
Ime Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
Sedež Muzejski trg 2, 6000 Koper
Direktor prof. dr. Vito Vitrih
Telefon +386 5 611 75 91
Fax +386 5 611 75 92
Spletna stran http://www.iam.upr.si
Elektronski naslov info@iam.upr.si
Davčna št. 71633065
ID zavezanca za DDV SI 71633065
IBAN Si56011006030347928
SWIFT koda BSLJSI2x
Matična številka 1810014007
Številka reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Kopru Srg 2011/42711
Podračun UIP 01100 - 6030347928
Zavezanec za DDV DA

Katalog informacij javnega načaja

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti