login
| EN

Ademir Hujdurović, mladi raziskovalec na UP IAM in študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti na UP FAMNIT, bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Algebraični aspekti teorije grafov (Algebraic Aspects of Graph Theory) pod mentorstvom profdrDragana Marušiča in somentorstvom izrprofdrKlavdije Kutnar.

Zagovor bo v ponedeljek, 21. 10. 2013, ob 10:00 v Mali predavalnici fakultete Muzejski 2 (Muzejski trg 7, Koper).

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

Ademir Hujdurović je svoje raziskovalni delo predstavljal že med študijem.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si