login
| EN
ponedeljek, 25. februar 2013

Uspešno srečanje z Albertom Cayuelo

UP FAMNIT je v okviru projekta programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 ENERGYViLLab v sredo, 20. februarja 2013, gostil direktorja UBC Sustainability s kanadske univerze University of British Columbia (UBC) Alberta Cayuelo

Direktor UBC Sustainability s kanadske univerze University of British Columbia Albert Cayuela

Direktor UBC Sustainability s kanadske univerze University of British Columbia Albert Cayuela

Nameni srečanja so bili predstavitev UBC kot živega laboratorija, izmenjava izkušenj z živim laboratorijem in mnenj s tega področja ter povezovanje z možnostjo prihodnjega sodelovanja.

Udeleženci srečanja so po predstavitvi aktivnosti UBC Sustainability iskali odgovore na naslednja vprašanja:

  1. Ali lahko živi laboratorij SME ViLLab, ki ga razvijamo na UP FAMNIT, doseže nivo živega laboratorija UBC?
  2. Kdo mora biti gonilna sila za uspešno izvajanje aktivnosti živega laboratorija?
  3. Kakšna je vloga UP FAMNIT, MSP-jev, Mestne občine Koper in prebivalcev pri uspehu živega laboratorija SME ViLLab?

Strinjali so se, da lahko s pravilno izbiro aktivnosti in z razdelitvijo odgovornosti med skupinami, vključenimi v živi laboratorij SME ViLLab, dosežemo, da SME ViLLab s svojimi aktivnostmi pomembno prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v Mestni občini Koper.

Vodja projekta EnergyVillab doc. dr. Andreja Kutnar

V nadaljevaljevanju se je razvila diskusija o temkako po vzoru kanadskega programa »WoodFirst« v Sloveniji in Italiji pripraviti program, ki bo od investitorjev v gradbeništvu zahteval, da obravnavajo les kot prvo izbiro, oziroma kako prepričati vlado, investitorje in uporabnike, da je les odličen gradbeni material, s katerim lahko zagotovimo »kakovost bivanja«.

Alessandro Manzardo

Udeleženci srečanja so se strinjali, da lahko SME ViLLab-u s promocijo rabe lesa za trajnostno gradbeništvo in energetsko učinkovitost stavb v regiji, z uspešnimi projekti, izobraževanjem in informiranjem uspe v Sloveniji ustvariti zaupanje v les in prepričanje, da lahko z lesom ustvarimo zdravo bivalno okolje po načelih trajnostnega razvoja.

Udeleženci srečanja

Poleg projektnih partnerjev, so se srečanja udeležili predstavniki gospodarstva, GZS, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Sektorja za učinkovito rabo energije in raziskovalci z različnih inštitucij znanja.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si