login
| EN
četrtek, 11. april 2013

UP IAM ima nov Upravni odbor

Zaposleni na UP IAM so skladno s Pravili Inštituta Andrej Marušič je v ponedeljek, 7. 4. 2013, na Zboru zaposlenih volili za člane Upravnega odbora (UO) in potrdili sestavo imenovanih članov s strani direktorja in članice UP FAMNIT.

Člani novega UO UP IAM so:

  1. dr. Andrej Brodnik, predstavnik nosilcev projektov
  2. dr. Štefko Miklavič, predstavnik nosilcev projektov
  3. Martina M. Kos, predstavnica zaposlenih UP IAM
  4. dr. Marko Orel, predstavnik članice UP FAMNIT
  5. Igor Rauter, Brest Pohištvo, d.o.o., predstavnik partnerja iz gospodarstva

Nov UO bo konstitutivno sejo sklical v enem mesecu.

Novoizvoljenim članom želimo veliko uspeha pri delu!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si