login
| EN

Oddelek za matematiko Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca v začetku kariere za post-doktorsko pozicijo na področju matematike.

Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem - mentor prof. dr. Bojan Kuzma

Projekt se bo osredotočil predvsem na probleme ohranjevalcev uporabo teorije grafov pri njihovem reševanju. Izbrani kandidat bo del Oddelka za matematiko na UP IAM in na UP FAMNIT, in bo deloval pod vodstvom profesorja dr. Bojana Kuzme.

Pogoji:
 • pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let,
 • kandidati morajo imeti doktorat iz matematike (pridobljen pred začetkom zaposlitve),
 • v okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov, ki jih ponuja UP FAMNIT,
 • začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.550 EUR neto na mesec).
Rok in postopek prijave:
 • Prijava je možna do 15. januarja 2022 oziroma do zasedbe delovnega mesta.
 • Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.


Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Bojanu Kuzmi (bojan.kuzma@upr.si) s pripisom »UP Postdoc 2022«:

 • življenjepis,
 • seznam publikacij,
 • opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje,
 • kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
 • ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Bojana Kuzmo (bojan.kuzma@upr.si).


Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem - mentor prof. Štefko Miklavič

Projekt se bo predvsem fokusiral na študij Terwilligerjevih algeber grafa. V algebraični teoriji grafov smo pogosto soočeni z naslednjo situacijo: imamo graf G in algebraični objekt H, ki je na nek način povezan z grafom G. Eno izmed temeljnih vprašanj v teh raziskavah je, kaj lahko povemo o kombinatoričnih lastnostih grafa G, na podlagi določenih algebraičnih lastnosti objekta H. Oziroma obratno: kaj lahko povemo o algebraičnih lastnostih objekta H, če vemo, da ima graf G določene kombinatorične lastnosti. Najbolj znan primer zgoraj opisane situacije je verjetno primer, ko je H grupa avtomorfizmov grafa G. Obstaja pa seveda tudi veliko drugih pomembnih in zanimivih primerov opisanega prepletanja kombinatorike in algebre. V tem projektu je algebraični objekt, ki je povezan z grafom G, matrična algebra, ki jo imenujemo Terwiligerjeva algebra grafa G. 

Izbrani kandidat bo del Oddelka za matematiko na UP IAM in na UP FAMNIT, in bo deloval pod vodstvom profesorja dr. Štefka Miklaviča.

Pogoji:
 • pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let,
 • kandidati morajo imeti doktorat iz matematike (pridobljen pred začetkom zaposlitve, vendar ne nujno ob prijavi na razpis),
 • v okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov, ki jih ponuja UP FAMNIT,
 • začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.550 EUR neto na mesec).
Rok in postopek prijave:

Prijava je možna do 15. januarja 2022 oziroma do zasedbe delovnega mesta.
Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Štefku Miklaviču (stefko.miklavic@upr.si) s pripisom »UP Postdoc 2022«:

 • življenjepis,
 • seznam publikacij,
 • opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje,
 • kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
 • ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Štefka Miklaviča (stefko.miklavic@upr.si).

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti