login
| EN

Vsem razpisom za mlade raziskovalce in podoktorske pozicije lahko sledite tukaj, v nadaljevanju pa izpostavljamo trenutno aktualno.

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2021

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem na članicah Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM), Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Fakulteti za management (UP FM).

Mentorji in raziskovalna področja

Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih, ki jih je potrdila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) na osnovi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 št. 6318-18/2020-2 z dne 18.1.2021, potrditev ARRS z obvestilom št. 6316-18/2020-132 z dne 31.5.2021:

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Več o razpisu za mlade raziskovalce lahko najdete tukaj.


RAZPISANE PODOKTORSKE POZICIJE 

Podoktorska pozicija na področju matematike – mentor: prof. dr. Dragan Marušič

 • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike. Zahtevano je predznanje s področja algebraične teorije grafov. Projekt bo raziskoval nekaj ključnih odprtih problemov s področja algebraične teorije grafov, s poudarkom na:
  • hamiltonskost točkovno-tranzitivnih grafov;
  • obstoj polregularnih avtomorfizmov v točkovno-tranzitivnih grafih;
  • simetrije grafov preko riginih celic in sodo/liho dihotomije.
 • Več si preberite tukaj.

Podoktorska pozicija na področju matematike - mentor: prof. dr. Bojan Kuzma

 • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike.
 • Projekt se bo osredotočil predvsem na probleme ohranjevalcev uporabo teorije grafov pri njihovem reševanju. Pogosto se izkaže, da so nekatere univerzalne lastnosti znotraj dane algebrske kategorije toge v smislu, da so bijekcije, ki ohranjajo te lastnosti, inducirane z izomorfizmi med objekti kategorije.
 • ​Eden od ciljev bo preučiti togost naravnih relacij, kot je komutativnost ali različne relacije ortogonalnosti na normiranih prostorih, določiti osnovne invariante pripadajočih grafov in klasificirati njihove homomorfizme.
 • Več si preberite tukaj.

Podoktorska pozicija na področju matematike - mentor: prof. dr. István Kovács

 • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike. Zahtevano je predznanje s področja algebraične teorije grafov. Projekt bo raziskoval nekaj ključnih odprtih problemov s področja algebraične teorije grafov, s poudarkom na:
  • problem izomorfizma Cayleyjevih grafov;
  • karakterizacija/klasifikacija ločno-tranzitivnih Cayleyjevih grafov;
  • simetrije map.
 • Več si lahko preberete tukaj.
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti