login
| EN

Pri založbi John Wiley & Sons, Inc. je februarja izšla nova knjiga z naslovom Advances in Network Clustering and Blockmodeling, katere soavtor in eden od urednikov je prof. dr. Vladimir Batagelj.

Knjiga ponuja celostno obravnavo razvrščanja v skupine pri omrežjih ter bločnega modeliranja. Zajema vse najnovejše pristope in metode, ki so bile razvite v zadnjem desetletju. Predstavljena je na celovit način, zato ponuja temelje za razumevanje omrežnih struktur in procesov. Vsebuje široko paleto novih tehnik za obravnavo problemov, ki se pojavljajo med razdelitvijo omrežij na več disciplin, kot so na primer odkrivanje skupnosti, bločno modeliranje vrednotenih omrežij, dodelitev vlog in stohastično bločno modeliranje.

John Wiley & Sons, Inc., splošno znana kot Wiley, je mednarodna založba s sedežem v ZDA, ustanovljena leta 1807. Osredotoča se na akademsko založniško in študijsko gradivo. Založba izdaja knjige, revije in enciklopedije v tiskani in elektronski obliki ter študijsko gradivo za dodiplomske in podiplomske študente. Wiley Open Access objavlja tudi kakovostne odprte in prosto dostopne revije z vsebinami z različnih področij.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si