login
| EN


Rektorica Univerze na Primorske, prof. dr. Klavdija Kutnar, je s sklepom potrdila predlog Znanstvenega sveta Inštituta Andrej Marušič (UP IAM), ki je po izpeljanih volitvah za direktorja UP IAM predlagal prof. dr. Vita Vitriha.

Dr. Vito Vitrih bo UP IAM vodil s tretjim mandatom. Na predstavitvi na Zboru zaposlenih je poudaril, da bo tudi v prihodnjem mandatu deloval v smer preoblikovanja UP IAM v doktorsko šolo, ki bi izvajala obstoječe doktorske študijske programe UP Famnit. Inštitut bo tudi nadaljeval močno mednarodno vpetost, ki je razvidna v večjem številu zaposlenih tujih raziskovalcev, sledil ambicioznim ciljem pridobivanja projektov in organizaciji uglednih znanstvenih srečanj ter nenazadnje izpolnjeval osnovno usmeritev znanstvene odličnosti.

Dr. Vito Vitrih bo nov štiriletni mandat pričel 14. decembra 2021. Ob imenovanju mu iskreno čestitamo in želimo nadaljnje uspešno delo!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti