login
| EN

Slovenska znanstvena fundacija je ta teden podelila priznanja za največje dosežke posameznikov in organizacij na področju komuniciranja znanosti v Sloveniji. Podeljena so bila priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, Zvezda 25. slovenskega festivala znanosti ter častni naziv Komunikator znanosti leta 2019.

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za življenjsko delo na področju komuniciranja znanosti je prejel tudi prof. dr. Tomaž Pisanski, predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

V utemeljitvi je med drugim takole zapisano: »Prof. dr. Tomaž Pisanski je vrhunski raziskovalec, ki deluje na področju diskretne in računalniške matematike, z aplikacijami v naravoslovju, tehniki in družboslovju. Je eden od pionirjev topološke teorije grafov na svetu in začetnik svetovno znane slovenske šole teorije grafov. Njegov najpomembnejši doprinos v svetovno zakladnico znanja temelji na uporabi metod diskretne matematike v naravoslovju in tehniki. Izjemen je tudi njegov prispevek k razvoju teorije upodobitev grafov, ki se uporablja v sami matematiki, pa tudi v kemiji, biologiji in drugih znanostih. Tudi po njegovi zaslugi je slovenska znanost na teh področjih prepoznavna in cenjena na globalni ravni, njegovo intenzivno sodelovanje z raziskovalci in raziskovalnimi institucijami s celega sveta tako kot tudi njegovo članstvo v številnih znanstvenih organizacijah in združenjih v tujini ima že več desetletij močan vpliv na razvoj slovenske znanosti in na njeno prepoznavnost na mednarodnem področju. Pod vodstvom prof. dr. Pisanskega je Univerza na Primorskem v letu 2016 v sodelovanju z drugimi institucijami v Sloveniji, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem matematike, uspešno kandidirala za organizacijo 8. Evropskega kongresa matematike. Kongres bo potekal leta 2020 v Portorožu in bo najpomembnejši znanstveni dogodek v Sloveniji. Pomemben doprinos h komuniciranju znanosti prof. dr. Pisanski izkazuje tudi z urejanjem znanstvenih publikacij. Je namreč eden od dveh ustanovnih in glavnih urednikov mednarodne matematične revije Ars Mathematica Contemporanea – AMC. Prof. dr. Tomaž Pisanski izkazuje odličnost komuniciranja v znanosti tako znotraj mednarodne znanstvene in strokovne javnosti kot tudi širše, saj je v svoji dolgi karieri hkrati sodeloval tudi v programih popularizacije znanosti za širšo in ciljno publiko. V okviru predavanj in delavnic ter tudi mentorstva številnim mladim znanstvenikom je posredoval nadaljnjim generacijam tako svoje znanje, izkušnje in poglede na delo in vlogo znanstvenika v sodobni družbi kot tudi vnemo in ljubezen do znanstvenega raziskovanja ter s tem navdušil marsikaterega mlajšega raziskovalca za delo v znanosti.«

(Na fotografiji: prof. dr. Tomaž Pisanski, predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal ter novinar in predsednik
Komisije za določitev prejemnikov priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti Samo Kranjc.
Foto: Ustanova Slovenska znanstvena fundacija)

 

Med prejemniki priznanj je bilo še sedem zaposlenih na Univerzi na Primorskem, in sicer: prof. dr. Irena Lazar, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, izr. prof. dr. Nives Kovač, doc. dr. Janja Plazar in ekipa univerzitetnega spletnega portala UP budi, ki jo sestavljajo Mirella Baruca, Anja Curk Repič in Damjan Muhič.

Več o dogodku in prejemnikih priznanj lahko preberete na portalu UP BUDI.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si