login
| EN

Na ljubljanski Srednji lesarski šoli bo oktobra zaživela Eko učilnica, pri zasnovi katere sta sodelovala tudi UP FAMNIT in UP IAM. V okviru projekta Eko učilnica - lesena učilnica kot primer dobre prakse uporabe naravnih materialov v javnih objektih so sodelovali študenti Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete (BF) in dijaki Srednje lesarske šole Ljubljana (SLŠ), ki so navadno učilnico spremenili v eko učilnico, opremljeno s slovenskim lesom.

Študentje BF so v okviru izbirnega predmeta Projektiranje notranje opreme in kompozicija izdelali predloge opreme prenove učilnice, projekt ozelenitve šolskih prostorov, analizirali trg ponudnikov šolske opreme ter izvedli spletno anketo med dijaki in učitelji o zdravem bivalnem okolju in pomenu vključevanja naravnih materialov v prenovo učilnice ter njihovem vplivu na zdravo bivalno okolje. Dijaki SLŠ pa so sodelovali pri izdelavi pohištva iz masivnega lesa, lesenih stenskih oblog, zamenjavi stavbnega pohištva - lesena okna in vrata ter obnovi lesenega tlaka. Za projekt prenove bodo izračunali tudi ogljični odtis lesene učilnice v primerjavi s klasično.

Projekt Eko učilnica - lesena učilnica kot primer dobre prakse uporabe naravnih materialov v javnih objektih je nastal z željo po seznanjanju končnih uporabnikov in ciljnih skupin z nespornimi primerjalnimi prednostmi obnovljivega in CO2nevtralnega lesa. Pri njem sodelujejo Srednja lesarska šola Ljubljana, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete, UP FAMNIT, UP IAM in slovenska podjetja, ki so donirala material.  

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si