login
| EN

Namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora na UP IAM in raziskovalka Vita Poštuvan ter Tanja Madjar iz Zavoda za prestajanje kazni Maribor sta s poglavjem Ethical Issues of Mental Health Care in the Slovene Prison System sodelovali pri nastanku knjige Ethical Issues in Prison Psychiatry. Priznani avtorji iz različnih držav so pod uredniškim vodenjem Norberta Konrada, Birgit Völlm in Davida N. Weisstuba v knjigi preučevali duševno zdravje zapornikov v različnih državah. Raziskave namreč kažejo, da je med zaporniki v primerjavi s širšo javnostjo bistveno več duševnih motenj. Te povečujejo tveganje za samomore, ki so vodilni vzrok smrti v kazenskih zavodih, predvsem v zgodnjem obdobju prestajanja kazni.

Takšen trend se kaže tudi v slovenskih zaporih, v katerih sta stanje na področju duševnega zdravja preučevali Vita Poštuvan in Tanja Madjar. Ugotovili sta, da je zelo pereča težava slovenskih zaporov predvsem njihova prenapolnjenost. Ta je tudi eden od pomembnih dejavnikov za duševne motnje zapornikov. Avtorici sta ugotovili, da sistematičnega zbiranja podatkov o duševnem zdravju na žalost ni, zanesljiv pokazatelji duševnega zdravja pa je stopnja samomorilnosti, ki je med zaporniki približno 12-krat višja kot v širši javnosti. Med predlogi za izboljšave takšnega stanja avtorici navajata boljšo oceno samomorilnega tveganja in duševnega zdravja, izobraževanje zaporniškega osebja, zmanjšanje stigmatiziranosti in skrb za nego zapornikov z duševnimi motnjami po koncu prestajanja kazni. 

Obema avtoricama za uspeh čestitamo!

****

Knjiga Ethical Issues in Prison Psychiatry opisuje modele psihiatrične zdravstvene nege v zaporih v različnih državah in obravnava etične problematike, ki izvirajo s tega področja. Med njimi so: profesionalna vloga zaporniških psihiatrov in/ali psihoterapevtov; vpletenost psihiatrov v disciplinske in prisilne ukrepe; pristanek zapornikov na zdravljenje in posebej pravica do zavrnitev zdravljenja; uporaba prisile; gladovna stavka in zaupnost. V knjigi so predstavljeni različni vidiki iz različnih držav ter primeri dobrih praks s področja zaporniške psihiatrije.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si