login
| EN

V tujini imajo gozdno lesne verige praviloma svoje organizacije za trajno promocijsko in razvojno podporo. Dobro poznana tovrstna organizacija je ProHolz iz Avstrije. Prestrukturiranje za krepitev konkurenčnosti lesne industrije, kakor tudi celotne gozdno lesne verige, je namreč zelo zahteven proces. Še posebno v Sloveniji, kjer se lesna industrija še vedno hitro krči.

Odgovor na vprašanje, ali tudi v Sloveniji potrebujemo »Proles« in na kakšen način bi ga lahko vzpostavili, bodo iskali strokovnjak na

konferenci

»PROLES«, TRAJNA PROMOCIJSKO RAZVOJNA PODPORA GOZDNO LESNI VERIGI V SLOVENIJI, ki bo

v sredo, 13. marca 2013, ob 13:00 uri,

v dvorani URŠKA, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (Dunajska 18).

 

 

*****

PROGRAM KONFERENCE

Pozdravna nagovora

mag. Andrej Mate, predsednik upravnega odbora Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS

prof. dr. Leon Oblak, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Predstavitev dejavnosti iz akcijskega načrta Les je lep in tujih podpornih modelov

Natalija Medica, Akcijski načrt Les je lep - uspehi in izzivi

mag. Robert Režonja, Predstavitev možnih modelov upravljanja z državnimi gozdovi v Sloveniji

Mirijana Bračič, Vedno več ljudi živi in dela v lesenih stavbah.

Višnja Jurnjak, ProHolz Austria:  promocija lesa - uspešen način za povečanje konkurenčnosti sektorja

doc. dr. Andreja Kutnar, Kanadski model »Wood First«

Prvi del konferencebo moderirala doc. dr. Andreja Kutnar

 

Okrogla miza – Ali je za rešitev slovenske lesne industrije pomembna vzpostavitev organizacije za trženje, promocijo in povezovanje celotne slovenske gozdno-lesne verige?

Udeleženci okrogle mize;

mag. Sabina Koleša, generalnadirektorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na MGRT

mag. Robert Režonja, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na MKO

Mitja Bolčič, Mizarstvo Bolčič, predsednik lesne sekcije pri OPZS

Prof.dr. Miha Humar, predstojnik BF Oddelka za lesarstvo

Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS

Jože Sterle, direktor Združenja za gozdarstvo pri GZS

Jože Mori, Zveza lastnikov gozdov Slovenije

Okroglo mizo bo moderirala doc. dr. Andreja Kutnar

 

Vstop na konferenco je prost. Udeležbo najavite preko spletne prijavnice.

 

VABLJENI!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si