login
| EN

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT nadaljujejo z uspešnimi prijavami bilateralnih projektov znanstveno-raziskovalnega sodelovanja, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Na zadnjih razpisih so bili namreč uspešni pri pridobivanju novih projektov, ki jih bodo povezali z znanstveniki iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Japonske.

Tovrstna bilateralna sodelovanja so za znanstveno srenjo nujna praksa, saj krepijo že ustaljena oziroma omogočijo nova sodelovanja med raziskovalci, ki se na različnih ustanovah po svetu ukvarjajo s podobnimi vsebinami. Krepitev sodelovanja pa omogoča še znanstveno-tehnološki napredek udeleženih držav.

V naslednjih dveh letih se bodo tako naši raziskovalci na področju matematike in računalništva ukvarjali z naslednjimi projekti:

 • Naslov: Sistemi mešane resničnosti za podporo branju
  Instituciji: UP IAM in Coburg University of Applied Sciences and Arts (Nemčija)
  Vodja: dr. Matjaž Kljun
 • Naslov: Pravična razdelitev ne nujno kompatibilnih dobrin
  Instituciji: UP IAM in University of Graz (Avstrija)
  Vodja: dr. Martin Milanič
 • Naslov: Strukture in simetrične lastnosti grafovskih produktov
  Instituciji: UP IAM in Montanuniversitat Leoben (Avstrija)
  Vodja: dr. Edward Tauscher Dobson
 • Naslov: Dopolnjena resničnost za oddaljeno strokovno pomoč
  Instituciji: UP IAM in Nara Institute of Science and Technology (Japonska)
  Vodja: dr. Matjaž Kljun
 • Naslov: Kode, njihovi ohranjevalci in pripadajoče incidenčne strukture
  Instituciji: UP IAM in University of Rijeka (Hrvaška)
  Vodja: dr. Marko Orel

Čestitamo našim raziskovalcem za pridobljene projekte, predvsem pa jim želimo uspešno raziskovanje!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si