login
| EN

UP IAM in UP FAMNIT sta v petek, 22. februarja 2013, organizirala delavnico »Podjetni mladi«, namenjeno mladim raziskovalcem in drugim mladim posameznikom na začetku raziskovalne ali podjetniške poti. Predavanj se je udeležilo kar 29 slušateljev z različnih slovenskih fakultet in inštitutov, pa tudi iz podjetij.

Delavnica je bila organizirana predvsem za mlade raziskovalce, saj delavnice iz podjetništva, ki jih morajo opraviti, navadno niso prilagojene njihovim potrebam. Zato je bila tokratna delavnica razširjena s temami prijav na razpise in vodenjem projektov ter sodelovanja gospodarstva z raziskovanjem.

V dopoldanskem delu je mag. Rado Pezdir, predavatelj na UP FAMNIT, govoril o »Osnovah podjetništva«. Na zanimiv način in z veliko praktičnimi primeri je predstavil teme, kot so poslovni načrt, načini financiranja podjetja, odločilni investicijski kriteriji in osnove financiranja obratnega kapitala.

Mag. Rado Pezdir je predstavil osnove podjetništva.

Drugi sklop delavnic je bil namenjen predstavitvi »Vključevanja na razpise in projekte«. Najprej je Martina M. Kos, svetovalka direktorja UP IAM, predstavila različne razpise in načine izbora pravilnega razpisa, nato pa je dr. Andreja Kutnar, raziskovalka na UP IAM, predstavila pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov.

Martina M. Kos je udeležence seznanila z različnimi možnostmi izbora in projektov.

Kako izgleda izvajanje projekta od njegove prijave do izvedbe, je povedala dr. Andreja Kutnar.

Sledilo praktično delo v skupinah in mladi raziskovalci so pokazali veliko zanimivih idej ter rešitev, za katere upamo, da jih bomo videli tudi v praksi.

V skupinskem delu so se porodile številne dobre ideje.

Sledenje smernicam razvoja raziskovanja in spodbujanja sodelovanja med raziskovanjem ter gospodarstvom, torej prenosa znanja iz univerz v industrijo, je bilo povod za tretji sklop delavnice. Najprej je dr. Boris Horvat, raziskovalec na UP IAM in direktor podjetja Abelium, d.o.o., predstavil pot od ideje do projektnega partnerja iz gospodarstva ter primere raziskovalnega sodelovanja v globalnem podjemu. Primere iz prakse pa so prikazali gostje: dr. Jure Pražnikar, raziskovalec na UP IAM, je predstavil dolgoletno sodelovanje z Luko Koper d.d., ki je privedlo do skupnega projekta Safeport; mag. Marica Mikuljan iz podjetja Brest pohištvo d.o.o. je predstavila projekt EKOINŽENIRING; Gregor Rep vpetost raziskovanja v podjetje SilvaproWood – Silvaprodukt d.o.o.

Prenos znanja v gospodarstvo je bila tema predstavitve dr. Borisa Horvata.

Konkretno sodelovanje UP IAM z gospodarstvom - Luko Koper, d. d., je predstavil dr. Jure Pražnikar.

Mag. Marica Mikuljan je govorila o projektnem sodelovanju med našimi raziskovalci in podjetjem Brest pohištvo, d.o.o.

Gregor Rep je govoril o vpetosti raziskovanja v podjetje SilvaproWood – Silvaprodukt d.o.o.

Uvodno pozdravno mislel, da sta tako direktor UP IAM (doc. dr. Vito Vitrih) kot dekanja UP FAMNIT (doc. dr. Klavdija Kutnar) nekdanja mlada raziskovalca, je zaključil obisk rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča, njunega nekdanjega mentorja, ki je mladim raziskovalcem zaželel veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti.

Udeležence delavnice je nagovorila tudi dekanja UP FAMNIT dr. Klavdija Kutnar, tudi sama nekoč mlada raziskovalka.

Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je mladim raziskovalcem ob koncu delavnice zaželel veliko uspeha na nadaljnji poti.

Delavnice Podjetni mladi se je udeležilo 29 slušateljev z različnih slovenskih fakultet in inštitutov ter iz podjetij.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si