login
| EN

Tudi na Univerzi na Primorskem redno spremljamo dogajanje v povezavi s koronavirusom.

Vsa pedagoška, raziskovalna in strokovna dejavnost se na univerzi še naprej izvaja v polnem obsegu, kakor tudi potovanja iz in v tujino, ter siceršnje sodelovanje z našimi partnerji. Tudi vsem študentom in zaposlenim, ki so v tujini, zaenkrat svetujemo, da nadaljujejo s svojimi načrtovanimi aktivnostmi.

Izjema so aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti zaradi omejitev, ki jih uvajajo partnerske institucije. V kolikor politika partnerjev (npr. zaprtje univerze, zamik semestra, omejitev obiskov, itn.) prepreči izvedbo mobilnosti ali drugačnega obiska iz razloga koronavirusa, to lahko štejemo za višjo silo in pri večini sofinancerjev še vedno uveljavljamo že nastale stroške.

Dogajanje in razvoj sicer redno spremljamo, vodstvo univerze se je danes sestalo tudi s predstavnikom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in preventivno pripravlja potrebne ukrepe za primere pojava virusa v naši okolici.

Zaenkrat pa vsem študentom in zaposlenim svetujemo:

  • da delujejo preventivno (z enakimi ukrepi kot za preprečevanje širjenja sezonske gripe), pri tem so pomembni predvsem higienski ukrepi (pravilno umivanje rok, kašljanje in razdalja);
  • si preberejo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Svetovne zdravstvene organizacije;
  • spremljajo uradne informacije o razvoju bolezni in preventivnih ukrepih;
  • v kolikor se nahajajo v tujini, spremljajo tudi navodila lokalnih oblasti in ministrstva za zunanje zadeve.

Dodatno naprošamo vse študente in zaposlene, da ob morebitnih prvih znakih poslabšanega zdravja in počutja (kašelj, vročina) ne prihajajo na univerzo, dokler se povsem ne pozdravijo.

Hkrati zagotavljamo, da bomo spoštovali tudi morebitne strožje osebne ukrepe, ki jih sprejmejo posamezniki (koriščenje dopusta ali ur, delo od doma, kjer je to mogoče, nošenje osebne zaščite in drugo), saj spoštujemo mnenja posameznikov.

Študenti in zaposleni lahko v primeru dvoma pokličete tudi Aleša Ovna na 051 232 948.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si