login
| EN

Na predlog Evropske komisije v letu 2013 obeležujemo leto zraka. Njegova kakovost vpliva na zdravje ljudi in na podnebne spremembe. Oboje je tesno povezano, saj strokovnjaki predvidevajo, da bodo prav podnebne spremembe v prihodnje pogojevale kakovst zraka, ki ga dihamo.

Agencija RS za okolje (ARSO) želi ob letu zraka predstaviti stanje, pritiske in vplive onesnaženega zraka na zdravje ljudi ter vzpostaviti dialog z občinami. Zato vodijo evidence izpustov v zrak ter spremljajo kakovost zraka in meteorološke razmere.

V ARSU želijo čim širši publiki predstaviti kakovost zraka v Sloveniji in promovirati odloke za izboljšanje zraka.

Zato v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS, Zavodom za zdravstveno varstvo Koper in Mestno občino Koper 

18. oktobra 2013 ob 9:30 v Kopru (v sejni sobi Pretorske palače)

pripravljajo predstavitev z naslovom:

"Kakovost zraka in zdravje ljudi - skupen interes nas vseh".

Na srečanju bo sodeloval tudi dr. Jure Pražnikar, raziskovalec in vodja Oddelka za tehnologijo na UP IAM. Predstavil bo dolgoletno sodelovanje UP IAM in Luke Koper na področju merjenja kakovosti zraka.

Vabljeni!

Dr. Jure Pražnikar je meritve kakovosti zraka na območju Luke Koper predstavil tudi na lanski delavnici "Podjetni mladi".

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si