login
| EN

Dr. David Kerr, docent na Oregon State University, ZDAter raziskovalec na Oregon Social Learning Center je minuli teden v okviru predmeta Psihološki praktikum na UP govoril o samomoru med mladimi. Predstavil je svoje raziskovanje na področju samomorov med mladimi in svoje logitudinalne in interventne študije.

Dr. David Kerr se ukvarja z raziskovanjem razvoja depresije, preprečevanja samomora med

mladostniki in tveganega spolnega vedenja.

Objavljal je članke na številnih področjih:

  • medgeneracijski prenos antisocialnega vedenja,
  • slabo starševstvo,
  • interakcija genom-okolje,
  • preventiva nosečnosti,
  • potek samomorilnih misli in vedenja na kliničnem in splošnem vzorcu.

Je prejemnik številnih nagrad in je član strokovnih združenj (Ameriško združenje za suicidologijo, Ameriško psihološko društvo itd.).

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si