login
| EN
print

Raziskovalna skupina UP IAM je na dan 1. 1. 2021 štela 82 raziskovalcev. Med temi je bilo 37 raziskovalcev z nazivom znanstveni sodelavec ali višje (oziroma docent ali višje), od tega 27 matičnih in 10 nematičnih. V preteklem letu je v WOS, SCOPUS in drugih znanstvenih revijah objavljalo 21 matičnih in 9 nematičnih raziskovalcev z omenjenimi nazivi.

 
Ime raziskovalne skupine
Področje raziskovalne skupine po klasifikaciji ARRS 
Vodja raziskovalne skupine
Število registriranih raziskovalcev v skupini
Raziskovalna skupina UP IAM,
šifra: 1669-001
Naravoslovno matematične vede, tehniške vede, biotehniške vede, medicinske vede   prof. dr. Vito Vitrih     80
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti