login
| EN
print

PUBLIKACIJE

Ars Mathematica Contemporanea je strokovno recenzirana znanstvena revija, ki pokriva področje diskretne matematike v povezavi z drugimi vejami matematike. Izdaja jo Univerza na Primorskem skupaj z Inštitutom za matematiko in fiziko ter Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Indeks citiranja SCI (Science Citation Index) za leto 2015 revijo Ars Mathematica Contemporanea (AMC) po faktorju vpliva uvršča v prvo četrtino revij na področju matematike. S faktorjem vpliva 0.985 je revija zavzela 60. mesto med 312 matematičnimi revijami vključenimi na ISI. Revija AMC je prva slovenska revija, ki ji je uspel vstop v elitno zgornjo četrtino znanstvenih revij s faktorjem vpliva. 

Odkar se je leta 2011 revija AMC uvrstila na seznam matematičnih revij s faktorjem vpliva, je bila doslej dvakrat v tretji četrtini in dvakrat v drug četrtini (2012 IF 0.667 in 2014 IF 0.742). Vztrajno večanje odmevnosti revije zahteva tudi ohranjanje oziroma povečevanje kvalitete objavljenih prispevkov. Zaradi visokih standardov tako uredništvo v objavo sprejme  manj kot eno tretjino prispelih rokopisov, z zadnjim uspehom, pa se je sprejem člankov še zmanjšal. 

V reviji so objavljeni najbolj odmevni članki moderne matematike, še posebej na področju diskretne matematike. Članki pokrivajo tudi algebro, geometrijo, topologijo, teoretično računalništvo in kombinatoriko. 

Spletna izdaja revije AMC je dostopna vsem in je dosegljiva na spletni strani revije. Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


V sodelovanju z UP Famnit in Slovenskim društvom za diskretno in uporabno matematiko izdajamo tudi mednarodno matematično revijo Umetnost diskretne in uporabne matematike (The Art of Discrete and Applied Mathematics) - ADAM.

Revija ADAM je sodobna visokokakovostna spletna odprtodostopna mednarodna znanstvena revija s področja diskretne in uporabne matematike. Izhaja dvakrat letno v angleščini, s povzetki v slovenščini. Poleg člankov prinaša tudi podatkovne rezultate raziskav ter računalniške programe za branje, pisanje ter obdelavo teh podatkov. Revija objavlja krajše prispevke, pa tudi daljše, pregledne sestavke, oz. kataloge izbranih struktur. Pokriva širok spekter tem diskretne in uporabne matematike (teorija grafov, kombinatorika, algoritmična teorija grafov, kombinatorna optimizacija) in njenih uporabah v znanosti.

Objavljeni prispevki so podvrženi mednarodni strokovni recenziji. Ob rednih številkah objavlja ADAM tudi tematske številke. Vsi prispevki v reviji so pod avtorsko zaščito CC.


KNJIGE

Andrej Marušič: Javno duševno zdravje
"S knjigo  Javno duševno zdravje dobiva Slovenija izjemen tekst o razsežjih duševnega zdravja in duševnih motenj, tekst, ki je zgleden primer strokovne odličnosti. Le strokovnjak največjih kapacitet, največje znanstvene erudicije in neverjetne organizacijske angažiranosti ga je sposoben napisati. To pa je veliko prezgodaj preminuli Andrej Marušič (1965 - 2008) nedvomno bil. Ta jedrnata knjiga ingeniozno združuje poglobljenost, preglednost in razumljivost. Iz nje so jasno razvidne smernice in temelji, ki pomenijo zasnovo javnega duševnega zdravja na ravni, ki jo lahko zavidajo države z najbolj razvitim zdravstvom. Delo, ki ga je zastavil izr. prof. dr. Andrej Marušič s sodelavci, je za nekaj stopenj dvignilo kakovost koncepta javnega duševnega zdravja in to predvsem zato, ker izhaja tudi iz vrhunskega poznavanja človekove osebnosti in medosebnih razlik. Mislim, da je bil Hans Eysenck (1916-1997), eden največjih poznavalcev človekove osebnosti vseh časov, ponosen na delo svojega nekdanjega doktoranda (če se ne motim, je bil Andrej Marušič celo njegov zadnji doktorand na University College London)." iz predgovora prof. dr. Janeka Muska.

Knjigo Andreja Marušiča in Sanje Temnik "Javno duševno zdravje" lahko naročite neposredno pri založbi Celjska Mohorjeva družba. Prevode knjige v angleški, italijanski in srbski jezik pa lahko naročite na povezavi.


Diego De Leo: Prelomnice
Prof. dr. Diego De Leo nas v knjigi popelje na potovanje do meja razuma in preko njih nakaže luči rešitve. Spoznamo zgodbe ljudi, ki so zgolj zaradi srečnega spleta okoliščin preživeli poskus samomora, in ljudi, ki so zaradi samomora izgubili bližnjega. Njihove osebne zgodbe, predstavljene v obliki pisem avtorju, razkrivajo mnoge razsežnosti človeškega duha, predvsem njegovo sposobnost, da najde pot  iz najtemačnejših krajev, kjer se zdi, da je vse izgubljeno.

 

 

 

 


Nejc Šarabon (ur.): Bolečina v spodnjem delu hrbta: struktura, funkcija, ergonomija in gibalna terapija
Knjiga se osredotoča na problematiko preprečevanja in zdravljenja bolečine v spodnjem delu hrbta. Poudarek je na integraciji znanja anatomije, biomehanike, poznavanja sodobnih diagnostičnih metod in vzrokov za nastanek patologij trupa v kontekstu najbolj izpostavljenih poklicev.

 

 

 

 

 


Vita Poštuvan: Priročnik Pogovor o samomoru je namenjen vsem, ki se pri svojem delu ali v življenju srečujejo s posamezniki, ki izražajo samomorilne stiske, pa tudi vsem drugim, ki bi radi bolje razumeli samomorilni proces in se opolnomočili za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih.

Avtorica v tem delu združuje svoje strokovne in praktične izkušnje, ki jih je pridobila pri delu z ljudmi v stiski. Osrednji del priročnika zajemajo koraki za pogovor, ki nam služijo kot okvir in podpora, ko želimo nasloviti temo samomorilne stiske.

 

 

 


Vita Poštuvan: Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja
Znanstvena monografija naslavlja ključne kompetence in znanja, ki jih potrebujejo psihologi in sorodni poklici, za naslavljanje vsebin iz duševnega zdravja. Knjiga je nastala kot del vsebin ob izvajanju projekta Super psiholog.

 

 

 

 

 


iŽiv je del raziskovalnega projekta in je namenjen ozaveščanju o samomorilnem vedenju, prepoznavi ogroženih, ukrepanju, kadar je kdo v stiski in razumevanju žalovanja po nenadni smrti.

iŽiv je mlajši brat spletne platforme Živ? Živ!, od katere se razlikuje predvsem v načinu podajanja informacij: iŽiv je aplikacija z izobraževalnimi posnetki in interaktivnimi vsebinami. Preko teh želijo avtorji narediti načine razumevanja in preprečevanja samomorilnega vedenja dostopne in zanimive za vse. Vsebine so razdeljene v sklope, ki si jih lahko ogledate s klikom na posameznen del: Spoznavanje s področjem, Tveganje za samomorilno vedenje, Pristop, pogovor in ukrepanje, Če se zgodi samomor

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti